På facebook findes siden Netværk for kreative iværksættere. Den udmærker sig ved både at have livlig trafik og seriøst indhold, og så er det en indgang til Fremtidsfabrikken i Svendborg, et projekt – og nu også et hus – der skal hjælpe nye iværksættere på vej. Projektet er skabt i et samarbejde mellem Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø Kommune og finansieret af EU socialfondsmidler.

På siden kan man finde bogen om projektet: Vokseværk i netværk. Det er underholdende og positiv læsning, udover at den tilbyder en vej væk fra den evindelige, ødelæggende væksttænkning, som vi i stort omfang har gjort os afhængige af. Dermed er det også et opgør med bundlinjefokusering og indgroet tillid til lykken i faste ansættelser. Der lægges i stedet op til helt andre former for samarbejde mellem virksomhederne og projektarbejde.

Fremtidsfabrikken er også blevet kaldt Varmluftfabrikken og Rundbordsfabrikken, og muligvis var det ikke ment som komplimenter, men det flytter ikke ved den kendsgerning, at Fremtidsfabrikken har positive resultater. Derom fortæller de engagerede deltagere – boostere, og der er i bogen mange bemærkelsesværdige fortællinger såsom den om den nye bryllupsindustri på Ærø, der nu har fire ansatte men insisterer på at forblive nichevirksomhed på Ærø.

Niels Milling fra Dansk Erhverv fortæller, at der gennemsnitligt etableres 2.000 nye virksomheder hver måned i Danmark, og han kommer ind på holdningsændringen i forbindelse med vækst, arbejde og individualisering:

I det postindustrielle samfund har det individuelle en helt anden betydning på det kommercielle niveau og på forretningsniveauet.

Det matcher de postindustrielle iværksætteres selvforståelse at indgå i forpligtende samarbejder over kortere eller længere varighed, frem for selv at skabe arbejdspladser og udvikle organisationer.

At leve i en drøm og kunne leve af drømmen 

Bogen rummer beskrivelse af projekt og undervisningsforløb, der blandt andet omfatter ledelse/selvledelse, salg, hjemmesideopbygning, for hensigten med Fremtidsfabrikken er udover at fremelske virksomhedspotentialet også at kunne gøre de små virksomheder robuste på et kommercielt marked.

Undervisningsforløbene retter sig både mod iværksættere, kommunalt ansatte og erhvervsrådgivere.

Samtlige indlægsskribenter deler en meget positiv retorik, således er passion, styrke, kreativitet, engagement hyppigt anvendte udtryk, men skønt en vis (selv)tilfredshed præger værket, betyder det ikke, at udviklingen stopper her. Tværtimod er der forventninger til at eksempelvis uddannelsessystemet fremover inddrager iværksætteri som modpol til lønmodtagertankegangen.

Hvad fædrene tør er altid det rigtige

Et af de mere kendte indslag handler om videoen Sydfyn Style, der er skabt som en lejlighedssang til Boost-Sydfyn-netværket. På videoen formidler borgmestrene fra de fire implicerede kommuner i Gangsta Rap-stil deres invitation til at komme til Sydfyn. Den fik mere end 100.000 likes på facebook og ikke så lidt medieomtale. Om den har påvirket befolkningstallet positivt fremgår ikke.

Bogen er labert layoutet med mange billeder af smilende kursister og undervisere. Og så får vi lært at bruge nye begreber: Emergens, kvalificeret nysgerrighed, emergeneering.

Ida Borch

Fotograf: Geir Haukursson

Art director: Kasper Berens

154 sider

Forlaget Fremtidsfabrikken

www.fremtidsfabrikken.dk

Udgivet: November 2014