PR, er det noget med floskelramte reklamer fra halvtredsernes USA?

Med Virksomhedens omdømme tager Kresten Schultz-Jørgensen grundigt fat i begrebet pr og argumenterer for, at det er et væsentligt emne i virksomhedernes hverdag, slår ydermere fast, at det ikke er det samme som markedsføring, og præsenterer værktøjer, der kan hjælpe virksomheder med at få styr på pr og omdømme.

Det er ikke usædvanligt, at man opfatter pr og markedsføring som sammenhørende begreber, og det er det også i nutiden, hvor forbrugere er tilbøjelige til ikke at købe hos den virksomhed, der handler uetisk. Men PR er langt mere omfattende og står for virksomhedens legitimitet og troværdighed. At høje etiske standarder også kan influere pænt på bundlinjen er blot en behagelig bivirkning.

Det er blandt andet pr-opgaver at beskytte mod trusler fra nye lovinitiativer, der måtte påvirke forretningen, at beskytte mod kritik, at bidrage til at identificere nye markedsmuligheder, når rammen ændrer sig og at deltage i opbygningen af virksomhedens netværk omfattende politikere, ngo’er, medier.

Årsagen til den fornyede interesse for et gammelt begreb er den udvikling der er sket fra massekommunikation med floskler, over kommunikation med dokumentation, kommunikation med feedback og til nu, hvor det handler om gensidig forståelse. I hvert fald hvis virksomheden skal forvente mange likes på facebook. Man kan også sige, at virksomhedens fokus er ændret fra målgruppe til stakeholders.

Den nye åbenhed har givet sig udslag i mange interessante tiltag: Nestlé har et kodeks for sund markedsføring, Det var ikke for tidligt vil nogen måske sige med en skæven til firmaets fortid.

Coca-Cola markedsfører ikke længere læskedrikke overfor børn under 14. Toms lægger ikke deres reklamer op ad børneprogrammer, og der er således mange eksempler på omdømmefremmende projekter.

PR-arbejde er at tænke omdømmet med ind i hele virksomhedens opførsel. I bogen nævnes eksemplet med hvordan Lucky Strikes i 1928 i USA udviklede forretningen ved at sælge ’Torches of freedom’ til kvinder umiddelbart efter opnåelsen af stemmeretten. Så de seje, selvsikre, emaniciperede kvinder kunne ryge ligesom mændene.

Der er en gennemgang af de forskellige teorier om pr, og især hvordan samfundsudviklingen og de stigende etiske fordringer samt de sociale medier har påvirket betydningen af pr.

Branding fylder en del i bogen, og der er et kapitel om værktøjer og strategier.

Offentlige virksomheder tilegnes et afsnit, fordi deres situation er en anden end den kommercielle virksomheds. Må offentlige virksomheder profilere deres egne ydelser, og hvilke politikere styrer i øjeblikket?

En enkelt indvending til en velskreven og god argumentation kunne være, at sprogforskeren Roman Jakobsons glimrende model for kommunikation måske med fordel kunne være inddraget i beskrivelsen af elementer, der påvirker modtagelsen af et budskab

Afslutningsvist er der eksempler på konkrete pr-opgaver, og samlet set er Virksomhedens omdømme en glimrende håndbog, som man kan blive klogere af at læse.

Kresten Schultz-Jørgensen

292 sider

Gyldendal Business

Udgivet: 22.09.2014