Danmark er et velfærdssamfund, men der er plads til forbedring. For eksempel har vi en gruppe udsatte unge, defineret af betegnelsen NEET der betyder: Not in Education, Employment or Training. Det er synd for de unge og dyrt for samfundet.

Rockwool Fondens Forskningsenhed har belyst de udsatte unge fra alle sider og fundet ud af, hvad der karakteriserer dem sociologisk, økonomisk, geografisk. Desuden har man set på i hvilket omfang fysisk og psykisk sårbarhed er til stede, eller om der er tale om tidligt moderskab eller kriminalitet.

Udsatte unge har der altid været, men stigende velfærd, ungdomsoprør, hash og hårde stoffer, fri abort og prævention har sat sit præg. Andelen af unge udsatte er ikke meget forandret over tid, endskønt samfundet er blevet betydeligt rigere, muligvis fordi overgangen fra barn til ung er blevet så meget mere kompliceret, end den var i tidligere tiders traditionsbundne landsbrugs- og håndværkermiljøer, og med det komplicerede følger også stress, en tilstand der angiveligt er blevet dobbelt så hyppig mellem 1987 og 2005.

Den sociale arv synes stadigt at være den væsentligste medspiller, og der er tydelige sammenhænge mellem morens uddannelsesniveau, barnets fødselsvægt, kompetencer i skolen, uddannelsesniveau og senere lønindkomst. Samtidigt er det nok så interessant, at velfærdssamfundet Danmark ikke er bedre til at bryde den sociale arv end USA.

Nogle børn er særligt udsatte, for eksempel dem der er anbragt uden for hjemmet, ligesom unge med psykiske vanskeligheder eller dem med kriminelle tilbøjeligheder også har større risiko for at lande i afdelingen for udsatte unge. Her er det glædeligt, at der er færre unge kriminelle end tidligere. Der er sket et betydeligt fald fra 2005 til 2013. Måske skyldes det en holdningsændring blandt de unge.

Også indtaget af alkohol og stoffer er faldende. Bogen har ikke helt svar på hvorfor, men til gengæld er der mange andre svar rigeligt suppleret med kurver og grafer. Det er eksempler på, hvordan samfundet har søgt at hjælpe, og hvad Rockwool Fondens Forskningsenhed kan gøre med beskæftigelsesindsatsen NExTWORK.

Gruppen af udsatte unge rammes ind og præciseres, og med denne kortlægning af udfordringerne og de udfordrede bliver det også muligt at overveje forebyggende tiltag.

Hvad vi ved om udsatte unge

Historik, omfang og årsager

Signe Hald Andersen, Bent Jensen, Bodil Wullum Nielsen, Jan Rose Skaksen

Rockwool Fondens Forskningsenhed

Gyldendal

Udgivet: Oktober 2017

Birte Strandby