Ud over denne titel indeholder Vi arbejder med serien:
  • Vi arbejder med modtagelse af det nye barn og dets forældre

  • Vi arbejder med sprogtilegnelse i børnehaven

  • Vi arbejder med forældresamarbejde

  • Vi arbejder med de kommende skolestartere

  • Vi arbejder med fester og traditioner

Serien er tænkt som inspiration til daginstitutionspersonalets arbejde med ovenstående emner.

Vi arbejder med sprogtilegnelse i dagplejen og vuggestuen er et godt bud på et fælles fagligt grundlag, når en personalegruppe vil arbejde med børnenes sproglige udvikling. Bogen er skrevet i et let læseliget sprog og på et niveau, hvor alle kan være med uden at give køb på fagligheden. Bogen er logisk opbygget og gennemgår børns sprogtilegnelse fra fødslen til 3 år.

På utrolig lidt plads gennemgås de vigtige milepæle den tidlige sprogtilegnelse. At bogen er forholdsvis kortfattet gør, at bogen også er et godt bud på en lærebog på pædagoguddannelsen. Bogen tager udgangspunkt i en anerkendende tilgang, som kommer klart frem i eksemplerne og rådene til, hvordan man kan støtte børnenes sproglige udvikling. Hvert afsnit er afsluttet med yderst relevante forslag til diskussionspørgsmål og fokuspunkter, som kan give anledning til refleksion hos den enkelte eller i personalegruppen. I alle afsnit er der gode råd i stikords form, illustrative praksiseksempler og gode forslag til stimulerende aktiviteter.

Kapitel 1: Baggrund og den teoretiske tilgang, sætter dagordenen, hvorfor er det vigtigt at vi har fokus på sprogtilegnelsen?

Kapitel 2: Det kommunikative samspil, beskriver det vigtige fundament for sprogtilegnelsen som turtagning, pegning, fælles opmærksomhed, mm.

Kapitel 3: Tilegnelsen af ord, beskriver hvordan barnet først forstår ord uden at kunne sige dem selv og efterhånden evner at kunne sætte flere ord sammen til egentlige sætninger. Mona Gerstrøm kommer også kort ind på tilegnelsen af to sprog i 0-3 års alderen.

Kapitel 4: Sproglige aktiviteter, kommer med mange brugbare idéer til, hvordan man i vuggestuen/dagplejen kan lave sprogstimulerende aktiviteter som mundmotoriske lege, sang, leg med rytme, rim og remser, spil og læsning.

Kapitel 5: Vanskeligheder i Sprogtilegnelsesprocessen, beskriver hvorfor der kan opstå problemer i sprogudviklingen. Det fremgår klart, hvornår man bør kontakte talepædagog eller andre specialister.

Kapitel 6: Lærerplaner og samarbejde, sætter fokus på hvordan arbejdet med sprogtilegnelsen er en del af lærerplanerne. Dette gøres med rigtig gode forslag til dette arbejde i praksis.

Bogen afsluttes med en kortfattet ”to do” liste til den voksne, der vil være en god kommunikations partner.

Bogen vil helt sikkert være et godt grundlag for mange lærerige og udviklende diskussioner i daginstitutioner med børn i alderen 0-3 år.
Forfatter: Mona Gerstrøm

Forlag: Dafolo

Anmeldt af  Nana Marie Pedersen