Mirza Masroor Ahmad er leder af Islams Ahmadiyya Fællesskab. Han bor i eksil i London, når han ikke rejser rundt i verden for at tale for Europa Parlamentet, regeringer og trossamfund om Islam og vejen til fred og humanisme.

Masroor har holdt tale på Det årlige National Peace Symposium om etablering af verdensfreden og har konsekvent opfordret til ærlighed og overholdelse af ubetinget retfærdighed og fairness i internationale forbindelser.

Bogen indeholder seks taler og en række breve, der opfordrer til fred i verden og desuden har til formål at svare på tidens negative mediedækning af islam.

Med udgangspunkt i Islam udlægger Mirza Masroor Ahmad, hvordan fred kan skabes med respekt. I lighed med den moderne kristendom prædiker Islam fred og fordømmer grådighed, misundelse og vold. Ordet Islam betyder fred og sikkerhed.

En del af talerne handler om nationernes afhængighed af hinanden, og Masroor opfordrer til mere samhandel og en mere åben attitude landene imellem gerne igangsat af Europa, hvis magt Masroor betegner som den vigtigste i vore dage.

Masroor har mange ord også om integration, og om den almindelige muslims forhold til det land, han bebor:

Derfor er det vigtigt for en borger i ethvert land at etablere et forhold, der er baseret på ægte loyalitet og på trofasthed overfor sin nation. Det er ligegyldigt, om han er født i landet, eller om han får statsborgerskab senere i livet, gennem indvandring eller på anden vis.

Masroorn har desuden skrevet brev til paven, til staten Israel, til Angela Merkel, Francois Hollande og Dronning Elizabeth, hvori han – i alle breve – beklager at små grupper af militante muslimer får lov til at repræsentere Islam i folks bevidsthed, og han beder de involverede overhoveder om at gøre en indsats for at bevare freden. Kun i tilfældet Tyskland rummer brevet et helt konkret forslag nemlig at undlade at sælge tre atomubåde til Israel.

Det er en seriøs mission Masroor er ude i, og man kan jo kun håbe på, at den lykkes, selvom den ikke er fri for at virke lidt naiv i sin henvendelse til europæiske nationer, hvis indtægter i så høj grad afhænger af våbenhandel. Det er længe siden, at andre religioner end markedskapitalismen har fungeret i Europa, men det er en formildende omstændighed, at de europæiske nationer selv inviterer til at lytte.

Hvis en hær beslutter sig for at angribe en anden nation på uretfærdig vis og dermed bliver undertrykkeren, så har en muslim mulighed for at forlade hæren, da han ellers vil støtte grusomhed.

Mirza Masroor Ahmad

246 sider

Islam International Publications Ltd.

Udgivet: 2015