Vi lever i et velstående land med kun en lille ulighed. Det er i hvert fald det renommé, vi helst hylder. Men er det også rigtigt? Rockwool Fondens Forskningsenhed tager igen fat på et aktuelt emne, trækker de relevante data frem og forsyner os med de korrekte tal, så vi kan debattere emnet på et oplyst grundlag. 

Ulighed er naturligvis indkomst og økonomi, men det handler også om ulighed i sundhed, ulighed mellem etniske grupper, ulighed mellem kønnene og ulighed i uddannelse. Nogle tal giver måske ikke grund til den store overraskelse. Således at lønniveauet er betydeligt højere i kommunerne omkring København end i Sønderjylland. Derimod er det lidt interessant, at mænd i Gentofte gennemsnitligt tjener næsten 400.000 kr. mere end deres hustruer i 2020. Til gengæld overhaler kvinderne mændene i uddannelse, og i 2020 er der fem procentpoint flere kvinder end mænd, der får en ungdomsuddannelse.

Velstand og ulighed indledes med et historisk rids over uligheden fra Den franske Revolution over Englands første fagforeninger, demokratiets indførelse og til den danske velfærdsstat. Her kunne godt have været en kort omtale af Steincke, Stauning og Kanslergadeforliget, der var optakten til velfærdsstaten og den reducerede ulighed. Men uligheden er dukket op igen, og forfatterne tilskriver fænomenet det voksende behov for uddannet arbejdskraft, det faldende behov for uuddannet arbejdskraft, og det faktum at danske virksomheder i stigende grad flyttede produktion der ikke kræver uddannet arbejdskraft til lande med lavere lønomkostninger.

Velstand og ulighed er interessant læsning, en bog man klart kan anbefale centraliseringsbegejstrede politikere, ikke mindst fordi bogen må være et direkte incitament til udflytte statslige arbejdspladser og institutioner. Der er noget at arbejde med, hvis vi igen skal være et samfund ‘hvor få har for meget og færre for lidt’.

Med til bogen hører værktøjet www.velstandogulighed.dk, hvor tallene opdateres løbende, så man kan se udviklingen i indkomst, sundhed og uddannelse i hele Danmark.

 

Ser man på indkomst, så er der stor afstand mellem Gentofte, Rudersdal og resten af landet. Man kan klikke på de enkelte kommuner og se udviklingen fra 1987 til 2020, og hvordan den enkelte kommune udvikler sig i forhold til landsgennemsnittet. Sjovt nok er tendensen lidt anderledes, når man ser på sundhed. Her ligger Nordsjælland ikke nær så godt som Fyn, selvom antallet af ældre er stort især på Sydfyn. En forklaring kan være den længere afstand til lægen efter lukning af mange lægepraksisser, som det er tilfældet i provinsen. Men det kan vel også henføres til det faktum, at nordsjællændere lider mere under invaliderende støj og forurening fra motorveje?

Uligheden i indkomst går igen i uligheden i uddannelse, således at Rudersdal scorer højt på uddannelse, mens Lolland scorer lavt. Det opmuntrende er, at andelen af befolkningen der får en uddannelse er stadigt stigende, men desværre er der ret langt op til de 90 %, som er målsætningen pr. 2030.

Velstand og ulighed

En analyse af niveauer og forskelle i indkomst, sundhed og uddannelse med afsæt i en ny database i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Jan Rose, Skaksen, Anders Hjorth-Trolle, Jonas Færch Lotz og Daniel Juhász Vigild

Med bidrag af Anders Holm og Bent Jensen

136 sider

Rockwool Fondens Forskningsenhed og Gyldendal

Udgivet: Marts 2023

Birte Strandby