Veje til positiv aldring er en bog der må blive en succes i Danmark – og andre vestlige lande med omvendt befolkningspyramide. Ikke blot bliver det sjovere for de ældre der benytter sig af de gode råd til et godt liv, men det giver også et bedre socialt miljø for alle andre mennesker der skal leve i et land, hvor en femtedel af befolkningen er over 60.

Tidligere på året udkom 60 med mere og En kort guide til et langt liv, danske bøger der tager fat i hvordan man kan gøre alderdommen til en aktiv, positiv tid. Veje til positiv aldring tilbyder kan også anvendes som forandringsguide og består af nyhedsbreve fra www.positiveaging.net. Samlingen er inddelt i kapitler der tager fat i aldersdiskrimination, færdigheder, relationer og andet der er relevant for den generelle mentale og fysiske sundhed.

Aldersdiskriminationen er et af de mere invaliderende træk ved alderdommen. Hvordan får man omgivelserne til at droppe fordommene – som man måske selv har delt, da man var yngre? – om at alle over tres er nogle gamle hønisser med skrantende helbred og dårlig hukommelse? Og nok så interessant: Hvordan kan man træne sin hukommelse, hvordan skaber man positive erindringer, hvordan erhverver man nye færdigheder, og hvad gør vi for at få og bevare nye relationer?

Forfatterne slår ihærdigt fast, at der reelt ikke er nogen god begrundelse for, at mennesker over 60 er stillestående, og det behøver man jo også kun at kigge ud i verden for at få bekræftet. Alene aldersfordelingen ved det kommende kommunalvalg i Danmark røber, at en del over tres engagerer sig meget. Frivilligt arbejde foreslås som en af flere veje til energi og overskud, og her er vi nok godt med i Danmark, hvor 40 % af befolkningen arbejder frivilligt mod ca. 23 % i USA.

Nyhedsbrevene er hyggelig læsning, og der er mange historier fra forfatternes eget lager om mennesker der efter tab af en evne har kastet sig over nye udfordringer: Matisse gik over til at arbejde i papir, efter at han måtte opgive maleriet, da han blev handicappet. Ydermere tilbydes læseren en behagelig tolkning af dårlig hukommelse: glemsomheden skyldes simpelthen, at hjernen er fyldt op.

Begge forfattere understreger vigtigheden af at påvirke sin hukommelse, så det positive huskes bedst, og der er bud på, hvordan man gør op med de stereotyper der forbindes med alderdommen. I forhold til de to førnævnte danske bøger gøres der ikke så meget ud af motionens betydning for demens eller motion i det hele taget, blot opfordrer forfatterne til, at man ikke tager stereotypen med den gamle sofakartoffel til sig.

Sidst i bogen er der tolv gode råd til en behagelig og aktiv alderdom.

Mary Gergen og Kenneth J. Gergen
Veje til positiv aldring
Oversat af Tom Bøgeskov
176 sider
Mindspace
Udgivet: 2017

Birte Strandby