Mod alt som intet offer vil

sig løfter Stor-Germaniens sang

på sejrsørnens vindefang

ad himlen til –

fra digtet Korset skrevet af Ole Wivel i august 1941 i forbindelse med Tysklands invasion af Sovjetunionen.

Digtet var medvirkende til en diskussion om, hvorvidt Wivel var nazisympatisør. Anklagerne hænger sammen med Wivels tilknytning til gruppen (Männerbund) Ringen, hvis medlemmer blandt andre var maleren Sven Havsteen-Mikkelsen, Ole Høst – søn af Oluf Høst, Knud W. Jensen og gruppens karismatiske leder, østrigeren Fritz Waschnitius. Ved 2. verdenskrigs udbrud forlod Havsteen-Mikkelsen Ringen. Ole Høst meldte sig til Waffen-SS angiveligt tilskyndet hertil af gruppens andre medlemmer, og han faldt på østfronten.

I 2000 blev historien trukket frem igen i forbindelse med avisfejden mellem litteraturhistorikeren Jørgen Hunosøe og Ole Wivel. Per Øhrgaards bog er en slags udredning og et forsvar for Ole Wivel, der i øvrigt var ganske ung, 19 år, i 1940. Selv skriver han:

Det blev jo min skæbne i en meget ung og modtagelig alder at kommer under indflydelse af Fritz …

Brevvekslingen mellem de to venner Wivel og Havsteen-Mikkelsen findes på Det Kongelige Bibliotek, og Per Øhrgaard har udgivet den del af korrespondancen der har fundet sted mellem 1940 og 1948.

Det politiske er ikke det eneste tema i brevene. Venskabet er vigtigt, og takket være de mange forklarende noter får man også placeret mennesker i det kulturelle landskab i Danmark i fyrrene, således Syberg, Johannes Larsen, Martin A. Hansen – og Johannes V. Jensen, hvis digtning omtales som genial, men som samtidigt får skyld for at være – A prostituted mind.

Yderligere fortæller brevene i eksemplarisk og smukt sprog om tiden og livet for de to kunstnere, og man kan også læse bogen som en dannelsesroman for Ole Wivel.

… og når man en sjælden gang møder sig selv i sin forjagethed, synes man at oprigtigheden er gravet dybt ned, ligesom stridsøksen.

Per Øhrgaard (redaktion)

Det ville være borgerkrig, om vi to blev sat op mod hinanden

En brevveksling mellem Ole Wivel og Sven Havsteen-Mikkelsen

200 sider

Gyldendal

Udgivet: 2018

Birte Strandby