Efterfølgeren til Vækstmodellen – vejen til den gode samtale. Vækstmodellen består af fem cirkler – udfyldt af interessenterne eksempelvis lærere, forældre, barn: I den første cirkel angives det der går godt, i den anden nedfældes de fælles udfordringer, i den tredje hvilke muligheder der er, den fjerde cirkel omfatter de aftaler, der indgås for at fastholde den positive kurs, og i den femte skrives, hvad der er gået godt i dagens samtale. Det værdsættende element er basalt i vækstmodellen, og i denne bog går forfatteren især ind i semantiske polariteter og samtale. Hvornår er der tale om dobbeltmonolog, og hvornår er det samtale?

Det ledelsesmæssige aspekt fylder meget, og især hvordan vækstmodellen kan bruges i ledelsessammenhænge. Ledelse er her at skabe rum for samtaler, der udvikler organisationen i den aftalte retning og skaber nytænkning og udvikling.

Desuden gennemgås vækstmodellens anvendelse i forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler, gruppeudviklingssamtaler, løbende udviklingssamtaler, ansættelsessamtaler og flere andre samtaletyper. Blandt andet understreges den første cirkels muligheder for tillidsopbygning, der vil være essentiel i forbindelse med strukturelle forandringer, fordi når visioner og værdier bliver styrende, bliver tillid en afgørende faktor.

Der lægges meget vægt på dialogen, og det understreges, at det ofte er reaktionen på et udsagn, der kvalificerer det.

Som i den første bog er der mange eksempler, både på hele processen og på spørgsmål, der kan stilles til hver af cirklerne. Skønt eksemplerne er forskellige, kan man godt mene, at de er særdeles talrige, men det gør også, at man i hvert fald rent teoretisk føler sig fortrolig med anvendelsen af modellen, når man når slutningen af bogen.

Marianne Grønbæk & Henrik Pors, David Campbell

190 sider

Dafolo

Udgivet: 2010