Det er mange rygter om Udkantsdanmark, om ‘Den rådne Banan’. Vækst og vilkår på landet ser nærmere på fakta og fiktion.

Indledningsvist defineres Udkantsdanmark, og skal man måle på den erhvervsmæssige udvikling, så er udkanten alt uden for Trekantsområdet, Aarhus, Aalborg, Odense og København. Til gengæld kan vi fastslå, at det ikke behøver at være dårligt at bo i udkanten; et kapitel er tilegnet tilbagevisning af myterne om, at alle unge tager ind til byerne, og at denne vandring er uafvendelig. Det er ikke tilfældet, forskellen mellem til- og fraflytning er ikke så stor som rygtet og medierne siger, og mange familier flytter til udkanten for at skabe et bedre liv for deres børn.

Lukninger af mindre skoler er stadigt problematisk for små samfund, og med lukningen af den lokale skole kan følge fraflytning på længere sigt og nedgang i det frivillige arbejde. Det sidste er væsentligt, fordi frivilligheden angiver optimismen og engagementet, et engagement der kan være vanskeligt at fastholde, hvis kun forsamlingshuset er tilbage; hvis institutioner som skoler, sundhedscentre, retsinstanser er flyttet eller nedlagt. Det er værd at bemærke, at det har  vist sig, at skoleudgifter ofte vokser i samfund, hvor skolen er blevet lukket, samtidigt med at elevernes faglige niveau falder. En undersøgelse viser, at skoler med under 200 elever scorer højest på faglig trivsel og fysiske rammer. I flere tilfælde har oplever man, at en friskole afløser folkeskolen, og det medfører sædvanligvis stort engagement og øget frivillig indsats.

Kapitlet om skoler er rimeligt konkret, mens andre kapitler er lidt vanskeligere at få greb om. Her er blandt andet et kapitel om e-participation som mulighed for at få mere nærdemokrati i lokalområderne; i et kapitel diskuteres LAG-midlernes direkte indflydelse på jobskabelse, ligesom det at lande som studerende i Esbjerg fremfor eksempelvis Odense er blevet nærmere undersøgt. Landbruget får særlig opmærksomhed, fordi ændringen fra småbrug til stordrift har haft betydning for den lokale forankring og dermed også for lokalområdet.

Der er udførlige referencelister til hvert kapitel, og metoder og formler anvendt i undersøgelserne er medtaget. Det giver et indtryk af objektiv hvidbog, men det gør også, at stoffet ikke er så enkelt at tilgå, og ‘Vækst og vilkår på landet‘ er en bog, man gerne vil have sine politikere til at læse.

Her er mange veldokumenterede indspark, og det er et godt sted at finde sin basale viden om udkantsudvikling. Det havde været nok så interessant at høre om, hvad de statslige arbejdspladser kan føre med sig, men dertil er bogen og udflytningen af de statslige arbejdspladser måske for ny.

Vækst og vilkår på landet

Viden, visioner og virkemidler

Redaktion: Gunnar L.H. Svendsen, Jens F.L. Sørensen, Egon B. Noe

248 sider

Syddansk Universitetsforlag

Udgivet: 2018

Birte Strandby