Jens-Christian Holm er lægen bag ”Holbæk-modellen”, som nogle måske kender fra TV programmer, hvor han hjælper børn til at tabe sig. Han har arbejdet med dette speciale i rigtig mange år og har så høj en succes rate med behandlingen, at denne bog er i blandt de mest relevante vægttabs-bøger i nyere tid.

Bogen er skrevet i et ligefremt og letlæseligt sprog, som næsten giver en indtrykket af at sidde og tale med forfatteren selv personligt og høre om hans erfaringer. Dette er med til at gøre at bogen glider lige ind. Erfaringerne er velfunderede, så der præsenteres både et rigtig godt overblik, men også grundig opmærksomhed på væsentlige detaljer.

For eksempel præsenteres nogle væsentlige faglige input om Leptins betydning for om kroppen holder på fedtet, samt hvad man bør gøre for at sikre sig et stabilt Leptin-niveau.

Denne forfatter adskiller sig fra andre på vægttabs-markedet blandt andet ved hans holdning til overvægt som værende en kronisk sygdom. Han mener ikke at overvægten er den overvægtiges skyld, på den måde forstået at man blot skal spise mindre og bevæge sig mere, men at hvis man vil være rask, bør man følge og implementere  et antal bedre vaner i sit liv – resten af livet.

I stedet for at fokusere på kalorieindtag og kalorieforbrug arbejder man i Holbæk-modellen med en lang række ’plan-punkter’, der har til formål at sikre både et vægttab og et bedre liv. Holm tilslutter sig ikke ideen om at tage et lille skridt af gangen, men sætter folk i gang med alle punkterne på én gang. Til gengæld er punkterne individuelt baseret på baggrund af hver enkelt’s vaner og mønstre. 31 af disse punkter gennemgås i bogen og man får direkte anvisninger således på, hvorledes man så at sige kan opstille sin egen behandlingsplan for overvægten. Det er genialt og godt at dette bliver delt på en måde, der er til at forstå.

Du får ikke madopskrifter i denne bog. Men du får en meget konkret viden og en motiverende opsang, som blandt andet består i viden om de sygdomsfremkaldende faktorer ved overvægt, men også i anerkendelse af præcist hvor store problemer både fysisk og psykisk, som overvægt kan medføre. Nogle steder kan man måske godt se at erfaringerne er draget på et hospital og gennem arbejdet med børn, fx er opfindsomheden på morgenmads og frokost-produkter begrænset. Men principperne er klare, tydelige og anvendelige og bør kunne anvendes af de fleste til at lave sin egen plan.

Forfatteren har fat i noget vigtigt. Alle burde kunne få hjælp fra sundhedsvæsenet til forbedrende livsstilsændringer som disse, den lavere sygdomsforekomst det kunne medføre taget i betragtning. Indtil det bliver muligt, kan de anbefales at hente hjælp i denne bog til forandring, hvis man er overvægtig eller hvis man har et barn, der er overvægtig.

Vægttab der holder hele livet

Jens-Christian Holm

224 sider

Gyldendal

2017

Gitte Sander