I en række kapitler afgrænses dagens vilkår og muligheder for unge. Det er især i forhold til uddannelse, udsathed, etnicitet og ikke mindst identitet.

Uddannelse behandles i flere kapitler og går både på mulighederne for dem, der ikke finder ind på en uddannelse og på hvordan folkeskolen kan bakke op om de hårdest ramte eller i hvert fald undgå at holde dem fast i uheldige roller som utilpassede og uunderviselige.

Og så stilles der endnu engang spørgsmålstegn ved anvendelsen af test:

Konkurrencestaten har som indbygget præmis, at bl.a. målbarhed i alle tænkelige dele af den offentlige sektor, bliver fremelsket og rendyrket. Derfor kan man med rette diskutere, om det danske uddannelsessystem med dets i international sammenhæng store grader af frihed med demokratisk kultur overhovedet kan proppes ind i et tankesæt som det, konkurrencestaten med en indbygget NPM-fordring indeholder.

Et andet kapitel tager fat i begrebet ungdomsklubber, der om velfungerende kan støtte op om behovstilfredsstillelse, om afløb og psykologiske behov, om sociale behov for anerkendelse og kammeratskab. Flere kapitler præsenterer unge der reagerer på forskellig måde, og hvordan de føler sig mødt af de institutioner, der skal bringe dem videre fra barne- til voksenstadiet. Og som noget nyt er her en udlægning af behovet for beruselse: Beruselse handler om tab af selvkontrol. Det er et opgør med konformitet og fastlåste identiteter samt en protest mod et kulturelt krav om at udvise egen ansvarlighed.

Kapitlet om de unge og medialiseringen ser på brug af medier i forskellige socialklasser, og hvordan brugen af TV-medier nedbryder forskellen mellem børn og voksne, fordi: 1) Der er ikke behov for undervisning, 2) der er ikke komplicerede krav til tænkning, 3) TV-mediet opdeler ikke sit publikum.

Flere kapitler handler om de udsatte unge, det være sig handicappede, flygtninge og unge piger, der ikke kommer med på pigernes uddannelsesræs. For nogle få betyder det til eksempel, at de skaffer sig en identitet som unge mødre.

Bogen kommer godt rundt om de unge, og om det er anderledes i dag i forhold til tidligere.

Gundi Schrötter Johannsen & Mimi Petersen

Bidrag fra: Anette Schleicher, Christian Sandbjerg Hansen, Ole Christensen, Steen Søndergaard, Søren Bøjgård, Kira Saabye Christensen, Christoffer Dejgaard, Üzeyir Tireli, Inge Storgaard Bonfils, Frank Bylov, Bo Morthorst Rasmussen, Jan Jaap Rothuizern, Vibe Larsen, Pernille Dalmar

255 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 2014