Lisbeth Zornig Andersen, Mikael Lindholm og Lotus Turéll har skrevet denne bog om Underdanmarks jægersoldater, børn der klarer sig godt mod alle odds. Ti danskere har bidraget med deres egne historier om at komme fra miserable barndomme til væsentlige poster i samfundet. Bidragsyderne er blandt andre Pia Olsen Dyhr, Mads Holger og Kristian Ditlev Jensen. Fælles for jægersoldaternes baggrunde er, at de fleste har været udsat for overgreb, og mindst en forældre havde et alkoholproblem. Kristian Ditlev Jensen har beskrevet i sin litteratur, hvordan han var udsat for pædofili gennem flere år uden at forældrene greb ind.

Fælles for jægersoldaterne er, at de lever i et ‘farligt miljø’, at de i en alder af 10 – 12 år kan klare sig uden omsorg, uden mad og søvn i dagevis og tackle en hverdag præget af sult, vold og uforudsigelighed. En ting som bogen ikke kommer så meget ind på, men som er påfaldende, er fattigdommen. Men en enkelt undtagelse har penge været et problem i de fleste familier.

Den manglende normalitet og det manglende kendskab til sociale omgangsformer – i bogen illustreret med en liste over de krav, Emma Gad nedskrev i sin Takt og tone til sammenligning – har gjort det ekstra svært at være mønsterbryder, og det har krævet intelligens og jernvilje.

Bogens fokus ligger på, hvad man kan gøre for de unge jægersoldater. Her optræder hos bidragsyderne det interessante begreb ‘den vigtige anden’, en voksen der har støttet på et kritisk tidspunkt, for Kristian Ditlev Jensen var det en lærer på HF, men de fleste bidragsydere har haft en. Som en direkte følge heraf foreslår forfatterne mentorordninger med voksne der er i stand til at skabe relationer til de forsømte unge.

Yderligere foreslås samarbejde mellem myndigheder, skole og virksomheder. Der er gode forslag til støtte for fremtidens jægersoldater, men der går rigtigt meget krudt­ til at beskrive tragikken. Alligevel er bogen jo med sin blotte eksistens et meget optimistisk værk og med til at skabe opmærksomhed på området.

Zornig, Lindholm, Turéll

240 sider

Gyldendal

Udgivet: 19.10.2015