Lars Kolind blev kendt som den mand, der bragte organisationsteorien en skridt videre med spaghettiorganisationen Oticon. Fremskridtene er begrænsede i denne bog, der indeholder en kritik af den gammeldags hierarkiske virksomhedsopbygning og beskriver, hvordan man overgår til teamarbejde og synergieffekt, så virksomheden bliver nytænkende og fleksibel.

Fleksibilitet er et krav til moderne virksomheder, men de mange ideer med crowdsourcing og produktudvikling i samarbejde med kunder er beskrevet glimrende i blandt andre Kirsten Dinesens Forbrugeren i førersædet fra 2008, ligesom fordelene ved teamsamarbejde og opgør med organisationshierarkiet i ’radiofabrikken Bella’ er diskuteret i utallige bøger: Rule Breaking Strategy, Motivation og den let poppede Fornemmelse for forandring af John P. Kotter (bogvægten.dk) for slet ikke at tale om al den litteratur, der findes om begrebet ’lean’, der netop har til formål at skabe en fleksibel virksomhed. Hvis man skulle mangle ideer, kan man også se på anvendt praksis eksempelvis ’Green My Apple’ kampagnen, der smukt demonstrerer hvordan Apple tilpasser sig miljø- og kundekrav.

Unboss er en hjælp til at overgå fra det gammeldags hierarki til en moderne virksomhed, hvor alle er projektledere. Kritikken af det forældede fylder meget i bogen, og der er flere skemaer, hvor fordele ved den ’unbossede’ virksomhed sammenlignes med tidligere tiders organisationsstruktur. Essensen og det virkeligt nytænkende findes i, at virksomheden, foreningen fremover formulerer målsætninger, der bidrager med en langsigtet værdi til samfundet/verden – og at kortsigtet profit ikke længere er mantraet. Det er samtidigt en klar erklæring om, at moderne virksomheder foretrækker mennesker der kan tænke selv – at man går fra McGregors X-menneske til Y-mennesket.

Interessant layout; essentielle sætninger er med så store typer, at man i princippet kan fange bogens hovedpunkter på et kvarters tid. Det kan dog godt betale sig at bruge længere tid på gennemlæsningen, ikke mindst fordi bogen sætter historisk virksomhedsledelse i perspektiv.

Lars Kolind og Jacob Bøtter

316 sider

Jyllands-Postens Forlag

Udgivet: 31.05.2012