Udkanten slår igen

Udover City Design Strategi af Steffen Gulman, Oprør fra udkanten af Finn Slumstrup og Viggo Mortensen (red.) byder marts 2015 også på dette lille opgør med udkantstænkning og mange års centralisering i Danmark.

Udkantsmyten er en glimrende beskrivelse af, hvordan begrebet udkant er opstået og hvordan statslige arbejdspladser, uddannelse og beslutninger er landet i København, uagtet erhvervslivet i provinsen stadigt bærer eksporten især i Vestjylland og Sydjylland.

DSB, TeleDanmark og Post Danmark holder til i København efter privatisering. Privatiseringen er problematisk nok og ikke altid til folkets bedste, men 45.000 statslige arbejdspladser er nedlagt siden 1997. I København betyder det en arbejdsplads ud af 25, men i provinsen er det hver femte, og i Vest- og Sydsjælland er det to ud af fem. Det vil sige, at der i København nu er en statslig arbejdsplads for hver 10 borgere, og på Langeland en for hver 100 borgere. Et regnestykke i bogen viser, at det konkret betyder at København har 57.000 statslige arbejdspladser mere end hovedstaden burde have, hvis de havde været ligeligt fordelt over hele landet.

De statslige arbejdspladser har betydning på flere ledder. Der er effekten på forbrug og kommuneskat fra relativt højtlønnede. Hertil kommer så deltagelse i lokalt foreningsliv, styrkelse af det faglige liv og måske et bidrag til børnetallet.

Dybvad er også efter uddannelsernes taxametersystem, der gør at uddannelsesinstitutionerne bruger alt krudtet på at tiltrække nye studerende fremfor at tilpasse uddannelserne til et fremtidigt arbejdsmarked. I Sverige holdes uddannelsesinstitutionerne økonomisk ansvarlige for at deres nye uddannelser sikrer arbejde til dimittenderne.

I det hele taget kan både Norge, Sverige og England præstere gode resultater, når det gælder en bedre fordeling af uddannelse og arbejdspladser.

Dybvad afslutter med syv forslag til, hvordan man får landet til at hænge sammen igen herunder udflytning af statslige arbejdspladser, bedre industripolitik med styrkelse af erhvervsuddannelser, svækkelse af taxameteret og omlægning af uddannelse så det bliver en samfundsopgave. Desuden skal det ikke være gratis for de større byer at flytte deres sociale klienter ud i yderområderne, ligesom infrastrukturen – også den digitale skal være i orden, og der kunne indføres skattefordele til udkanten.

Udkantsmyten

Hvordan centraliseringen af Danmark ødelægger vores økonomi og sociale sammenhængskraft

Kaare Dybvad

202 sider

People’s Press

Udgivet: Marts 2015

Birte Strandby