Ny bog af Karin Dyhr, forfatteren til de populære bøger Glaspigen og Bag om borderline. Forfatteren er uddannet musikterapeut og har en lang ’karriere’ bag sig som psykiatrisk patient, hvor hun har været indlagt mere end 80 gange med diagnosen borderline. Dette efter at hun gennem sin barndom og ungdom har været seksuelt misbrugt, hvilket hun alt sammen tager ud og holder foredrag om, såvel for lægmænd som for fagprofessionelle.

Her skriver Dyhr så om dissociation, et fænomen som hun således kender særdeles godt fra sig selv, og som bogens titel beskriver som en oplevelse af at være ’ud af sig selv’ eller ’ude af sin egen krop. Og hun kan jo tillade sig at skrive hvad som helst, siden hun ikke har noget professionelt ansvar at skulle stå til regnskab for, men kan gribe emnet an på sin helt egen personlige måde. Og det gør hun. Dyhr har indsamlet lange rækker af beskrivelser fra folk, der har oplevet at dissociere i alverdens afskygninger og dertil har hun sat sig ind i dissociation som fagbegreb, herunder dissociationens placering i de nuværende diagnosesystemer.

Dyhr mener at dissociation er et underbelyst emne indenfor psykiatrien, hvilket der nok kan være noget om, siden hun har ret i at rigtig mange patienter indenfor psykiatrien har været ude for traumer, vold, seksuelle overgreb og lignende, som kan føre til oplevelser af dissociation, som måske ikke altid bliver beskrevet og behandlet grundigt nok, og som også nogle gange fejl beskrives.

Ud over at beskrive oplevelser af at være ude af sin egen krop, beskriver hun også oplevelser af at rumme forskellige personligheder inden i sig. Hun skriver om depersonalisation, derealisation, dissociativ amnesi, fugue, dissociative sanseforstyrrelser, bevægelsesforstyrrelser, stupor og kramper. Dyhr skriver også om strukturel dissociation og flashbacks. Og endelig skriver hun om forskellige former for behandling og terapi. Dyhr har nogle interessante beskrivelser af et forløb, hvor hun har skrevet med en kvinde, der oplevede at have mange delpersonligheder. Samt selvhjælpsforslag til håndtering af flashbacks.

Bogen er relevant læsning for alle der interesserer sig for dissociation, enten fordi de har oplevet det selv eller fordi de har en faglig interesse i emnet. Den kan godt være lidt tung at læse på den måde, at der er virkelig mange case-stemmer fra dissociationens verden, meget af det er kvalitativ beskrevet dokumentation, som forfatteren har modtaget via messenger eller mail, ligesom der er rigtig mange grundigt beskrevne gengivelser af diagnosekriterier til brug for overvejelser om dissociations placering i diverse diagnoser. Og dissociation efter seksuelt misbrug fylder meget.

Men alt i alt en seriøs og læseværdig bog, som handler om dissociation primært ’set indefra’, men også om dissociations placering i diagnosesystemerne, og bogen er et godt supplement til fx Susans Harts bog om dissociationsfænomener.

Ude af mig selv

Karin Dyhr

338 sider

Frydenlund

2018

Gitte Sander