”Allan Holmgren er dansk psykologis følsomme enfant terrible” står der på bagsiden af denne bog. Det er noget Svend Brinkmann har sagt – og det kan der da være noget om. Denne bog beskriver så hans bud på en ledelse, som er anti-patriarkalsk.

Bogen er rig på samfundsanalyse på kryds og tværs, koblet med en stor psykologisk indsigt, og den er i høj grad en protest imod New Public Management og dennes effekter på samfundet og på de menneskelige relationer, eller måske netop på elimineringen af menneskelige relationer. Forfatteren redegør nuanceret for hvad den totalitære, centralistiske og kontrolbaserede tilgang, der de sidste mange år er blevet ledet efter, betyder for både organisationer og individers trivsel, samt hvilke effekter det har, når økonomien bliver sat i fokus og fagligheden på stand by. Som forslag til at gøre det anderledes tilbyder bogen indsigt i narrativer metoder.

Bogen slår med god humor væsentlige emner og temaer an omkring hvad man som topleder eller mellemleder bør tænke over og blive klogere på, hvad enten man arbejder i den offentlige forvaltning eller i den private sektor og gerne vil skabe en positiv udvikling. En menneskelig personlig og kollektiv udvikling hinsides konkurrence og præstation, som får mennesket med og aktiverer menneskets ressourcer.

Allan Holmgren er utrolig god til at trække essenser skarpt op og præsentere mange væsentlige input, både fra andres kloge ord i citat-form, men han brillerer også med guldkorn af egne tanker og synspunkter, som så selv kan få lyst til at citere. For eksempel taler han om fordelene ved kritik: ”Når kritik bliver reaktiv, bliver den uværgerligt selv indfanget i det edderkoppespind, den kritiserer. Kritik skal derfor for at fungere bedst, tilbyde alternativer og være proaktiv.”

Han vil skabe stærke fællesskaber og demokrati i allehånde former for organisationer. Og når han ruller sig ud med at skyde derhen, hvor det ikke findes, skyder han både med spredehagl, men også med skarpt. Sigtet fejler ikke noget i forhold til at kunne se lange rækker af problematikker i organisationerne i dag.

Men han tilbyder også konkrete metoder og spørgsmål at stille, som kan medvirke til at gøre det anderledes som leder. Han mener at en god leder skal være som en god kordirigent, som leder koret så man hører alle stemmer i gruppen og fornemmer sangernes glæde ved at synge, men man hører ikke dirigenten.

Bogen er helt klart en bog man bliver klogere af at læse. Det er berigende læsning, også selvom du ikke er leder. Tankerne går reflekteret både med og imod strømmen og maner til omtanke. Bogen er også meget konkret og tilbyder en gennemgang af bevidningsprocessen som man kender den fra narrativ metode.

Ud af kampen

Anti-patriarkalsk ledelse

Allan Holmgren

246 sider

Dispuk forlag

2018

Gitte Sander