Indspark fra tidligere miljøminister med megen vægt på socialdemokratisme – forstået på den facon, at siden Kanslergadeforliget har socialdemokrater angiveligt ikke brudt sig om store forandringer.

I lighed med Dan Jørgensen benævner også Auken Danmark som et grønt foregangsland. Hos Auken anvendes udtrykket blandt andet i forbindelse med et besøg i Skotland, hvor den danske delegation beså et anlæg med danske varmepumper. Og så er det naturligvis bekræftet af, at vi også i internationale sammenhænge har fået det positive mærkat. Hvad man totalt overser, er at den fossile bilpark stadigt stiger, og når man læser Ida Aukens bog får man indtrykket af, at elbilen bliver the gamechanger, skønt de fleste ved, at bilbatteriet koster stort på CO2-udledningen – udover at kobolt også omfatter noget med børnearbejde og virkeligt dårlige arbejdsvilkår i Congo.

I FDMs foreningsblad Motor kan man læse, at elbilens forurening udgør ca. 46 % af fossilbilens, og der er grund til at tro, at Motor har fundet de lavest tænkelige tal her. Så vi har virkeligt langt igen, og der er endnu kun beskedne forsøg på opgør med den lidt håbløse ide om, at vi alle skal fylde tre kvadratmeter og en solid personlig forurening for at flytte os selv. 

Auken nævner cykelstier og inspiration fra eksempelvis New Yorks borgmester der med held har reduceret parkeringspladserne og bilismen i bymidten, men så længe trafikforliget fra 2021 afsætter 60 milliarder til nye motorveje og broer, så virker de mange smukke ord om cyklisme ikke så overbevisende.

Auken fortæller med en smittende begejstring om landvindingerne inden for energi og landbrug og om vores generelle skepsis overfor atomkraft. Ind i mellem er der klip fra Aukens eget liv med engagerede forsøg på at reducere CO2-udledningen i privatlivet. På den måde er ‘Tro på det’ også en slags biografi med en klimavinkel.

Der er masser af inspiration – mest til borgerne i Danmark, men mon ikke også klimapresset skal komme nedefra, for fra en Socialdemokratisk regering og dens støttepartier kommer det vist ikke.

Tro på det

Klima, håb og handlekraft

Ida Auken

190 sider

Grønningen 1

Udgivet: Maj 2022

Birte Strandby