Den anerkendte oversætter Niels Brunse fortæller om sit forhold til troen i den lille bog ”Tro er ikke viden”, der er en del af serien ”Kristendommen ifølge …”. Serien udgives af Forlaget Eksistensen. Her på Bogvægten.dk har vi tidligere anmeldt ”Tro i hverdagen” af forfatter Anne-Cathrine Riebnitzsky i samme serie.

Forlaget Eksistensen har bedt en række kulturpersonligheder, kunstnere og kendinge om at fortælle om deres forhold til troen. Det er der kommet en serie inspirerende små bøger på ca. 100 sider ud af.

Niels Brunse er født i 1949, han er forfatter og oversætter med et stort arbejde bag sig. Han har b.la. høstet stor ros for sin oversættelse af William Shakespeare og andre klassikere. I 2012 modtog han Modersmål-Prisen.

I ”Tro er ikke viden” fortæller han om sit forhold til troen, der tager sin begyndelse i barndommens Helsingør, hvor han var korsanger i Sankt Olai Kirke (nuværende Helsingør Domkirke). Som ung voksen vendte han troen og autoriteterne ryggen, hvorfor han valgte at melde sig ud af Folkekirken. 28 år efter – i 1997 – meldte han sig på ny ind i Folkekirken i erkendelse af at kristendommen gav mening for ham. Han følte, at udsagnet ”Jeg tror” passede bedre på ham end det modsatte – uden at han dermed var blevet stålsat i troen.

Niels Brunse betegner sig selv som ”en slags kristen kulturradikal”, og han minder dermed vel nok om ganske mange mennesker. ”Tro er ikke viden” er hans personlige tanker og funderinger over det at tro; det er ikke en debatbog. Han fortæller åbent og ærligt om sine kvababbelser med kirken og troen, men først og fremmest beretter han om sin fascination ved troen og dens mange facetter herunder kirkekunst, -musik og –historie.

Bogen er delt op i ti kapitler, der omhandler forskellige tematikker såsom ”Tro”, ”Magt”, ”Synd”, ”Sjæl”, ”Bøn” og ”Kunst” mfl. I det første kapitel ”Stråmænd” diskuterer forfatteren troen ud fra det, man kalder stråmandsargumentet. Han ser på, om de troende har brug for ”en usynlig ven”, der kan hjælpe dem – eller om de simpelthen tror ganske bogstaveligt. Samtidig pointerer han, at den ældgamle konflikt mellem tro og videnskab ikke er ensbetydende med, at den ene side af konflikten skal afskaffes. Han skriver ”… vil jeg gerne kunne gå i kirke uden at skulle aflevere mit hoved i våbenhuset”.   

Niels Brunse er dybt optaget af troen, og han har en klar holdning til kristendommen. Han er absolut ikke ukritisk; tværtimod. Jeg hæfter mig ved en åbenhed og søgen, der har afstedkommet en ikke ubetydelig mængde lægmandsteologi i årenes løb. Forfatteren skriver således med en tydelig ballast om emnet. Niels Brunses referencer til filosoffer, forfattere og videnskabsfolk er værd at hæfte sig ved. Den nysgerrige læser vil uundgåeligt blive inspireret til at læse videre og slå forskellig former for kirkekunst og –musik op.

”Gud er kærlighed” skriver Niels Brunse i sidste del af bogen, hvor han beskæftiger sig med emnet Gud. Dén tilgang til Gud opsummerer fint bogens essens. Niels Brunse vil gerne, at kristendommen er lys, mild og kærlig. Han prædiker ikke i sin bog, men formidler åbenhjertigt sine tanker og følelser om emnet.

Bogen er skrevet i et letforståeligt sprog, og forfatterens refleksioner er pædagogisk formidlet. Det kan være svært at udtrykke det åndelige i ord, men Niels Brunse formår til fulde at sætte ord på det, så det bliver konkret. Han beskriver fx kirkerne og gudstjenesten som ”en slags sjælelige træningscentre, og de har åbent hver søndag og har gratis adgang. Der er også vægte der skal løftes og modstande der skal overvindes under en højmesse, …”. Hvor ér det fint formuleret!

Niels Brunse har tilsyneladende, ad åre, fået en mere dybereliggende tro, som går hånd i hånd med tvivlen. Denne personlige beretning og de lige så personlige betragtninger om troens væsen, Folkekirken og religion er uhyre interessant læsning. Jeg er ikke ét sekund i tvivl om, at bogen vil blive hilst velkommen uanset om man trosmæssigt er i sync med Niels Brunse eller ej. Indimellem giver det nemlig mening, at stoppe op og reflektere over troens rolle i vores eget liv og samfundet generelt.

Tro er ikke viden

Kristendommen ifølge …

Forfatter: Niels Brunse

Forlag: Eksistensen

92 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: 10. 2. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg