En antologi med danske digte inddelt efter den lokalitet i Italien, digtet/digtene besynger, blandt andet Venedig, Firenze, Rom.

Antologien omfatter så forskellige digtere som Ingemann, Sophus Claussen, Rifbjerg, Gustav Munch-Petersen og Dan Túrell. De kvindelige digtere er i undertal, fordi de kvindelige forfattere der besøgte Italien før 1960 (Karen Blixen og hendes to nordiske kolleger der dermed ikke er helt eksemplariske i en bog om danske digtere: Sigrid Undset og Selma Lagerlöf), skrev romaner – ikke digte. Fra vor tid er der digte af Pia Tafdrup, Narcisa Vucina, Nina Malinovski, og deres digte adskiller sig fra guldalderdigternes – eksempelvis Nina Malinovskis Rom tur/retur der blandt andet udmærker sig ved en kynisme, som ikke vil kunne findes hos Oehlenschläger eller Ingemann, og Inge Pedersens I Borgheseparken fra 2000 rummer både et klart blik over dagens Rom med scootere og pushere og nattens romantik med digteren og hans rose. Der er en tendens til mere realisme jo tættere vi kommer på nutiden – eller: Jo tidligere digt, jo mere storladent og poetisk bliver sproget:

Høit fra Capitol du skue

Skal det store, stille Rom

Tænde sødt din Andagts Lue

Under Bounarotis Bue

I Sct. Peters Helligdom

(Christian Winther, 1842)

i modsætning til:

På væggen i værtshuset

– Jeg raflede mig til 855 sestertii – uden snyd!

(Jørgen Gustava Brandt, 1980)

Om en digtsamling om Venedig eller Rom kan bruges til at danne sig et indtryk af den urbane eller poetiske udvikling, der er sket fra begyndelsen af 1800-tallet til nu er et åbent spørgsmål. Målgruppen er ikke helt entydig, men der er noget for enhver lyriksmag.

Søren Sørensen

288 sider

mellemgaard

Udgivet: September 2011

Birte Strandby