Denne lille bog omhandler læsning af heste i trailer og er skrevet af dyreadfærdsterapeut Betina Hvidemose. Forfatteren beskriver adfærdsteori og metoder til at lære heste at blive læsset i en hestetrailer, hvilket bestemt ikke nødvendigvis er så let som man umiddelbart skulle tro. Det skyldes at hesten er et flugtdyr, som primært nyder sin frihed og per natur ikke bryder sig om små lukkede rum, medmindre hesten har fået indlært, at det ikke er farligt.

Bogen er meget præcis og nøjagtig i sine beskrivelser af hvilke metoder der anvendes og baggrunden for at anvende disse. Metoderne er primært shaping, negativ og positiv forstærkning, samt klikkertræning, men der beskrives også hvordan man med held kan anvende ’den forlængede arm’ / signalgivende pisk eller target. Det beskrives hvordan man kan lave forberedende træning på andet underlag, arbejde med smalle passager og anden miljøtræning, men også hvordan træning af bagbom, lyde bag hesten, lyde ved kørsel med hesten, to heste i en trailer osv. har en stor betydning og bør medtænkes i elementerne af træningen af hesten.

Der er masser af forslag til løsning af trailerlæsningsproblemer, men det princip som forfatteren nok lægger mest vægt på synes at være slækning af pres samt positiv forstærkning ved ønsket adfærd, samt selve shapingen, hvor man splitter opgaverne op i mindre dele og træner disse i gentagne kortvarige tidsrum og præcist med en afstresset hest, indtil indlæringen sidder i skabet.

Betina Hvidemoses bøger er virkelig værd at læse, ikke blot er hun dygtig i sin forståelse af hesten og dens natur, hun er også meget dygtig til at beskrive klart og tydeligt på skrift hvad der er vigtigt at tænke over og hvordan rytteren kan hjælpe hesten videre.

For alle, der har udfordringer med at læsse deres hest i og af trailer, eller som skal lære en uerfaren hest kunsten, er denne bog absolut anbefalelsesværdig. Nøjagtige anvisninger på hvordan det fredeligt og effektivt kan gøres – så er det bare om at gå i gang. Og principperne kan overføres til mange andre træningssituationer med hesten.

Trailerlæsning

Bettina Hvidemose

92 sider

BoD

2015

Gitte Sander