Kort roman skrevet med henblik på danskuddannelserne for tosprogede, se nederst på siden.

Historien handler om Nadia og Zeynep. De er kærester, men tiden nærmer sig, at Zeynep skal giftes med en mand, og trods Nadie og Zeyneps kærlighed er Zeynep nødt til at følge sin opdragelse. Nadias mor har også meget vanskeligt ved at acceptere, at datteren er forelsket i en kvinde, og en stor del af romanen handler om netop diskussionen mellem de forskellige syn på forelskelse og ægteskab dramatisk fremstillet gennem Nadias sjælekvaler.

I overensstemmelse med Studier i dansk som andetsprog, bogvægten.dk, understøtter romanen fint teorien om, at læsning er en konstruktiv proces, det vil sige, at læseren fortolker en given tekst ud fra egne præmisser og erfaringsbaggrund. Ligeledes støttes den flydende læsning, hvilket kræver at teksten en er sammenhængende og meningen klar. Desuden er der en god mulighed for, at teksten i sit valg af et for læseren vedkommende og meningsfyldt emne kan fremme motivationen.

I serien findes også Buketten og Notesbogen, bogvægten.dk.

 

Forkortelserne DU1, DU2 og DU3 står for:

DANSKUDDANNELSE 1
Danskuddannelse 1 er for kursister, der ikke har lært at læse og skrive på deres modersmål, eller som ikke kender det latinske alfabet.
Formålet med undervisningen på Danskuddannelse 1 er, at man skal kunne klare sig på dansk, skal kende til danske samfundsforhold og fungere som samfundsborger.

DANSKUDDANNELSE 2
Danskuddannelse 2 er for kursister, som kun har gået få år i skole i deres hjem-lande og som mest har brug for at kunne tale og læse dansk.
Formålet med undervisningen er at give kursisten mulighed for at kunne fungere aktivt som samfundsborger, kunne varetage erhvervsarbejde og tage en kortere uddannelse.

DANSKUDDANNELSE 3
Danskuddannelse 3 er for kursister, som har 12 års skolegang eller mere, og som sikkert taler et eller flere sprog ud over sit modersmål.
Formålet med undervisningen er at give kursisten mulighed for at kunne fungere aktivt som samfundsborger, kunne varetage erhvervsarbejde og tage en videregående uddannelse.

Tørklædet – Serien Tro, håb og kærlighed
Malene Fenger-Grøndahl

80 sider
CDR Forlag
Udgivet: Juni 2013
DU1, modul 6
DU2, modul 3-4
DU3, modul 2

Birte Strandby