Tillid eller mistillid udvikles i barnets første leveår og danner basis for den videre udvikling. Det kan være vanskeligt at genopbygge tilliden hos et svigtet barn, men det er muligt. Denne bog fortæller om forskellige vinkler på tillid – med udgangspunkt i blandt andre Luhmann og Bordieu, og der afsluttes med cases, der eksemplificerer hvor den professionelle – læreren, socialrådgiveren, kontaktpersonen, sygeplejersken – har begået fejl eller forbedret tillidsrelationen til barnet/den unge.

Begrebet tillid gennemgås med vægt på Luhmanns udlægning: Tillidens potentiale er at reducere kompleksiteten i det moderne samfund. Det kender vi alle: Vi er nødt til at stole på håndværkeren, lægen, systemet, fordi vi har behov for at basere vores valg på ekspertviden, og fordi vi ikke kan nå at sætte os ind i alt stoffet. Derfor vælger vi som regel at stole på den fagmand, vi taler med.

Tillid er opdelt i personlig tillid og i systemtillid. Personlig tillid er det at stole på et enkelt menneske. Det kan være, at vi kun stoler på en bestemt person i bestemte, specifikke sammenhænge, og på samme måde kan systemtilliden variere: Måske har vi tillid til kommunens borgerservice men ikke til SKAT.

Tilliden er væsentlig, når det gælder kontaktpersonens forhold til den unge/barnet der har hjælp behov, men har barnet allerede følt sig svigtet af sagsbehandleren et par gange, kan man tale om institutionaliseret mistillid. Tilliden kan være påvirket af forældre og kærester, socialforvaltningens eller forældremyndighedens magtposition, og nogle individer positioneres mere tillidsværdigt end andre. Desuden kan det skabe en brist i tillidsforholdet, hvis kontakten ikke er frivillig, ligesom den unge kan føle sig svigtet af, at kontaktpersonen kun er til rådighed en del af tiden.

I bogens anden del demonstreres med cases, hvordan tillid kan opbygges og nedbrydes. Hvis sagsbehandleren sidder og roder rundt med papirer under samtalen, kan det give indtryk af dårlig forberedelse og manglende interesse for den unge.

Et historisk view viser forbindelsen til den enhver tid førte politik, således har New Public Management fået skabt en institutionaliseret mistillid, der interesserer sig meget for om reglerne følges men måske ikke skaber relationer til barnet/den unge.

Tillid i socialt og pædagogisk arbejde med børn og unge er et gennemarbejdet værk, der kan vise sig at være en god støtte i arbejdet med udsatte børn og unge.

Hanne Warming & Michael Christensen

Professionsserien

166 sider

Akademisk Forlag

Udgivet: 11.01.2016