Uden at andet end undertitlen på nogen måde giver associationer til den amerikanske miniserie fra 2003 ‘Hitlers vej til magten’, har Hans Mortensen denne gang skrevet historien om Venstre fra 1986 til i dag. Om hvordan Uffe Elleman-Jensen, Claus Hjort Frederiksen og Anders Fogh Rasmussen omdannede det gamle bondeparti til et moderne, skarpt profileret parti med liberale værdier, men uden liberalistisk ideologi.

Det er beretningen om den konkrete – let opportunistiske – fremgangsmåde i et opgør med det socialdemokratiske beskyttersamfund, med satsning på individets frihed og selvstændighed fremfor en samfundsmæssig omsorg, der ligger på grænsen til det invaliderende, og det er et opgør med den tidligere førte økonomiske politik – så at sige et skift fra Keynes til Smith – og det er måske også et opgør med Danmark som landbrugsland og Venstre som landbrugernes, folkehøjskolernes og friskolernes parti.

Bogen har et godt fortælletempo, der ikke spilder læserens tid med overflødige detaljer. En del beskrivelser omhandler interne forhold på Christiansborg, mens andre hændelser er hvermandseje: Olfert Fischers tur til Kuwait, Elleman-Jensens fastholdelse af udlændingepolitikken og de konservatives dukkert som følge af en folkevalgt justitsministers selvtægt. For ikke at nævne opgøret med smagsdommerne eksemplificeret ved oprettelse af Lomborg-Instituttet.

At bogen på ingen måde er objektiv fremgår blandt andet af gengivelsen af ordspillet mellem Auken og Elleman-Jensen i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 1988, idet Svend Auken jo stolt nævnte de socialdemokratiske fingeraftryk på finansloven, hvortil Elleman-Jensen som bekendt svarede: ‘Er fingeraftryk ikke noget, forbrydere sætter?’ Her ville det have givet et mere troværdigt indtryk, hvis gengivelsen også havde omfattet Aukens efterfølgende bemærkning om, at ‘fingeraftryk er noget forbrydere gør alt for ikke at sætte’.

En underholdende og stort set troværdig fremstilling af forandringerne i Venstre.

Forfatter: Hans Mortensen

224 sider

Forlag: Gyldendal