Generelt kan siges om den flittigt skrivende Giddens, at han har en behagelig tillid til, at individet er aktivt tænkende og handlende, og at systemerne påvirker mennesker, men at mennesker også påvirker systemer. Desuden er mennesker gode til at skabe selvidentitet, at skabe sammenhæng med sig selv i forskellige situationer.

Giddens’ begreb radikale modernitet er karakteriseret ved blandt andet udlejring, det vil sige, at begreber ’løftes ud’ af deres tidligere betydning:

Tid og sted skilles ad. Tidligere såede man om foråret (på familiens mark) og gik i seng når det blev mørkt. Nu bestemmes tiden af ure, og de sociale relationer kan sagtens finde sted over lange afstand (Facebook, Twitter).

Et andet aspekt er adgangen til viden, der kan finde sted hurtigere end nogensinde. Kommunikation, handel og transport er ligeledes voldsomt øget i tempo i forhold til tidligere.

Giddens understreger især to ’udlejringsmekanismer’: Penge og ekspertsystemer.  Penge er ifølge Marx: The Universal Whore, et udvekslingsmedium, der negerer  indholdet i varer og tjenester ved at erstatte dem med en upersonlig standard.

Ekspertsystemer er systemer af teknisk kunnen eller professionel ekspertise, som organiserer de store materielle og sociale områder, vi lever i i dag. Eksempelvis har vi uden at være arkitekter tiltro til, at vores huse ikke falder sammen, og uden at vide noget om elektronik, tror vi på, at trafikreguleringen fungerer.

Efter en lang redegørelse for moderniteten fastslår Giddens, at modernitet er en Juggernaut (ustyrlig altødelæggende kraft) lidt i modsætning til hans grundlæggende idé om, at mennesket har indflydelse på udviklingen – ikke mindst jfr. sidste års udgivelse The Politics of Climate Change. I den globale verden er vi blevet endnu mindre som brikker, og ingen har længere det fulde overblik.

The Consequences of Modernity

Anthony Giddens

186 sider

Polity

Udgivet: 1991, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009

Birte Strandby