Marketing møder litteraturvidenskab

En overskuelig og fornuftig indførsel – som også studerende på litteraturvidenskab vil kunne bruge – i brug og udnyttelse af det uundværlige og uvurderlige værktøj: Sproget.

Begyndelsen er som den plejer at være både i litteraturvidenskab og i marketing: Vi har en afsender, en meddelelse og en modtager. Efterfølgende involveres den russiske Roman Jakobsons udvikling af kommunikationsmodellen. Dernæst trækkes logos, etos og patos frem, og værktøjskassen rulles ud ledsaget af relevante cases og glimrende eksempler der hyppigt understreger, hvorfor sproget er så vigtigt:

There is no witchcraft until you begin talking about it. 

Forfatteren forklarer omhyggeligt forskellene på fiction, faction og virkelighed, ligesom reglerne for den indbyrdes kommunikation – Cooperative principle – gennemgås: Kvantitet, kvalitet, relevans og opførsel, alle punkter der er knyttet til etos, altså troværdighed.

Når den teoretiske baggrund er på plads, kommer vi til kunsten at udforme teksten, der kan få læseren til at reagere, og den kræver blandt andet forståelighed, herunder tages hensyn til sætningslængde og syntax, aktualitet for modtageren, følelser – det kan for eksempel være anvendelse af trusler og smiger.

Herefter bliver det rigtigt interessant for praktikerne, dem der vil sælge noget: Politikere og de skrivende i marketingafdelingerne, nemlig ved gennemgangen af move structures, der angiver hvordan teksten kan opbygges, når det handler om salgsbreve, jobansøgninger og videnskabelige afhandlinger.

Slutteligt er der lidt om metaforer og en noget sen præsentation af aktantmodellen, men generelt har bogen en fornuftig opbygning, der gør den særdeles anvendelig, når man skal skrive sin tekst. En grundig, seks sider lang liste over overvejelser i forbindelse med en tekstanalyse opsummerer bogens indhold.

Bodil Helder

279 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2015

Birte Strandby