Ca. 70 talemåder såsom at bide i græsset, gå fra snøvsen, stå på pinde og ugler i mosen. Hver talemåde forklares, og hvor det er muligt beskrives oprindelsen. Desuden er der ved hver talemåde en illustration der viser det konkrete billede – ikke betydningen. For eksempel ser man et krigsskib med alle kanonerne rettet mod beskueren ved talemåden at affyre en bredside. I vore dage hvor krigsskibenes kanoner er færre (og mere effektive) dækker udtrykket som bekendt over en voldsom kritik.

I enkelte tilfælde er forklaringerne lidt upræcise. At få en appelsin i sin turban kommer eksempelvis fra Aladdin, men den helt konkrete forklaring med, at han fanger tre appelsiner, en i hver hånd og den sidste i sin turban er ikke medtaget, blot står der at han er heldig. Der er flere unøjagtigheder, eksempelvis et udtryk som gribe om nælden. Det hedder vel gribe om nældens rod? Oprindelsen af samme udtryk er angivet til at være et greb, der har til hensigt at undgå at man brænder sig, mens det vel i virkeligheden betyder, at man tager fat i roden for at hive nælden op? Hvad angår et udtryk som at gå fra snøvsen, så havde Benny Andersens helt særlige version måske været sjov at få med her.

De fleste udtryk er gammelkendte, en del stammer fra Bibelen og nogle stammer fra landbrug eller søfart. Det handler om talemåder, men begrebet er blevet rigeligt bredt, nogle udtryk anvender man i daglig tale – for eksempel at holde skruen i vandet, mens et andet maritimt udtryk: et er søkort at forstå, et andet skib at føre jo må kategoriseres som ordsprog. Til gengæld indgår ordet skødesløs som almindelig adjektiv i sproget, mens udtrykket søbe af samme fad næppe anvendes mere?

Layoutet kunne godt have været mere gennemarbejdet, der er hyppige horeunger, tomme sider mellem nogle talemåder, en enkelt apostrof s – en hest’s, og der mangler jævnligt linje- og sideskift.

Sjov ide, men mere korrektur ville have pyntet.

Kirsten Grønlund

Tegninger af Kylle

135 sider

Forlag Kylle K

Udgivet: 2016

Fås som e-bog

Birte Strandby