Tag: Faglitteratur

Et essay om indre frihed

Verdens store globale miljø- og overbefolkningsproblemer er opstået ved industrialisme, imperialisme, nationalisme og egoisme dvs. ensidig fokusering på materielle fremskridt. Og det er nødvendigt for en fornuftig fremtid med en bevidst helhedsforandring mod et globalt ansvarligt helhedsperspektiv.

Læs mere

Den nye Gud. Efter fundamentalisme og ateisme

Grønkjærs essay handler om tro – og for hans vedkommende om troen på den kristne Gud. Der fremmanes et dynamisk, bevægeligt gudsbillede. Forfatteren tager således afstand fra det urokkelige gudsbillede, der har det med at hylde én sandhed og ét princip og som derfor ofte munder ud i fundamentalisme, hvorved enhver bevægelsesmulighed sættes ud af kraft.

Læs mere

Sigøjnere – 1000 år på kanten af Europa

enhver person, der (…) som følge af velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af sin race, religion, nationalitet, sit tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller sine politiske anskuelser befinder sig udenfor det land, i hvilket han har statsborgerret, og som ikke er i stand til – eller på grund af sådan frygt, ikke ønsker – at søge dette lands beskyttelse;

Læs mere

De bedste bibelhistorier

De udvalgte historier kommer både fra Det gamle og Det nye Testamente. Jesu’ fødsel og en del lignelserne er selvfølgelige, og det er naturligvis også Skabelsesberetningen og uddrivelsen fra Paradisets Have, der jo omfatter nogle behageligt dramatiske elementer, der også kan inspirere til gode illustrationer.

Læs mere

Alene – 1 Borte

De første sider beskriver normaliteten en sen eftermiddag. Folk er på vej hjem fra arbejde, børn er kommet hjem fra skole. Lyst og relativt lykkeligt for nogle af børnene – ikke for alle. Dodji er tæt på at få tæsk af tre af de andre børn på børnehjemmet, og Ivan kommer hjem til et stort, tomt hus.

Læs mere

Bibelens største fortællinger

Resultatet er en række smukke, abstrakte motiver, der emmer af atmosfære og kraft. Beskueren fornemmer tydeligt, at Maja Lisa Engelhardt har et nært og personligt forhold til kristendommen, når hun i billedform formidler det videre, og søger at tænde vores egen fascination og nysgerrighed. Billederne lykkes flot udi at skabe stemning og øge refleksionen.

Læs mere

Nyeste opslag