Vi vil fre’ her til vands …

En hyldest til den smukke by ved det blanke sund, ledsaget af mange smukke billeder af hav, skibe, store udsigter, små skilte og de sære og spændende mennesker der bebor det sydfynske øhav.

Bekkers indgående kendskab til lokalsamfundet kan man kun ønske for enhver lokaljournalist. Her er både de små og de store perspektiver og af og til en afstikker til dagens politik gerne med en kritisk vinkel. Er man ikke fra Svendborg eller sydhavsøerne, kan sproget virke lidt indforstået, men så hjælper det at læse Bekkers andre bøger, der har flere gennemgående bipersoner, blandt andet Mogens Frohn og Dirch Passer.

Klummerne omfatter naturligvis forholdet til havet og det maritime fag. Der er en forelsket klumme om coasteren Caroline S og hendes mange bejlere, og der er en klumme om Marstal Navigationsskole, og om hvordan de vordende navigationsskoleelevers succes hos de unge ærøske kvinder var afhængig af, om de læste til styrmænd eller sætteskippere.

Der er også en hyldest til bogtrykkerkunsten – arbejderstandens akademikere – og fagets svendborgensiske repræsentation. Bonusinfo: Hans Hedtoft og H. C. Hansen var begge uddannede bogtrykkere, før de blev statsministre. I denne klumme finder man også solid kritik af sundhedssystemet på Fyn: … ved indlæggelsen på sygehuset, som dengang havde skadestue uden daglange ventetider, og

… At flytte hele systuen op til den grimme klat huse, de kalder Odense, og lade 35.000 tilskadekomne køre nordpå, var endnu utopi.

Der er også beretningen om en ung vietnamesisk flygtning der i halvfjerdserne blev samlet op af Selandia og siden blev aktiv erhvervskvinde i Svendborg.

Men ellers er det mest et billede på det lykkelige liv i Svendborg. Man får en idé om, hvorfor byen har så mange værtshuse. Det har været livligt, og skal man tro på alt, hvad man hører om eksempelvis Plydsen, så var det der de politiske beslutninger blev truffet. Ifølge forfatteren var der også andre farer ved at komme på værtshusene:

I røvcykelister! At lade en stakkels skoledreng drikke ni gule sodavand!

– Jamen, sagde far Fedthas undskyldende. Det var Karen Plyds! Hun mente, at den lille dreng måtte ha’ en sodavand når brødrene og jeg fik nogle fornuftige pilsnere!

Vidunderlig bog

Bjarne Bekker

SvendborgKlummer

Proppen skal ud – 70 fortællinger om livet i Svendborg og øhavet

160 sider

Bekkers Forlag

Udgivet: 2012

Birte Strandby