Formålet med Styrken ved professionel læring er blandt andet at give skolelederne værktøjer til at udvikle lærernes evne til at undersøge, hvordan eleverne lærer. Det kræver, at der hos lærerne skabes behov for at vide, hvordan de i detaljer skal analysere de specifikke problemer ved undervisning og læring, hvordan de skal udvikle kapaciteten til at løse problemerne, og hvordan de kontrollerer, om det er lykkedes.

Heldigvis står denne lidt langhårede indholdsdeklaration ikke alene. Der tages – ikke overraskende – udgangspunkt i læringens virkning på elevernes resultater: Hvilken effekt har det lærerne har lært og gjort været i forhold til at fremme deres elevers læring? Hvad bør lærerne fortsætte med at gøre, og hvad bør de holde op med? Hvad bør ændres eller udvikles? Hvilke nye udfordringer er dukket op?

Det fører automatisk videre til de næste udfordringer: Hvilke kundskaber og færdigheder har lærerne som professionelle brug for til at opfylde elevernes læringsbehov? Hvordan har lærerne bidraget til eksisterende elevpræstationer? Hvad ved lærerne allerede, som kan bruges til at fremme bedre resultater?

Et sted at begynde kunne være med læringsplaner, som Helen S. Timperley anbefaler at udvikle i samarbejde med ledere og eksterne eksperter. Timperley anvender forklarende grafik der beskriver sammenhængen mellem elevernes behov, lærernes undersøgelser, kundskaber og færdigheder, elevernes læringsmuligheder og kontrol af resultaterne.

I hvert kapitel findes desuden refleksionsskemaer der hjælper lederen og underviseren til at vurdere, hvor tæt på målet for elevens læring undervisningen er.

Yderligere er der en gennemgang af den effektive leders opgaver: Fastsættelse af mål og forventninger, strategisk resurseanvendelse, planlægning, koordinering og evaluering af undervisning og læreplan, fremme af og deltagelse i lærernes læring og udvikling, og ikke mindst sikring af et velordnet og trygt miljø.

Når man læser Styrken ved professionel læring bliver man slået af det basale og indlysende i de fremgangsmåder der tages i brug – eller måske allerede er i brug på mange skoler. Det er her stillet op, så det er let at forbinde både fremgangsmåde og refleksioner med skolehverdagen. Der er oven i købet et afsnit om, hvordan man inddrager lærerne, så den fra erhvervslitteraturens så kendte ‘modstand mod forandringer’ reduceres eller måske endda undgås.

‘Er det virkelig nødvendigt at skrive det ned’, kan godt være en overvejelse hos den garvede leder/lærer, men det er bekvemt med et samlet overblik, og de grafiske udredninger bidrager til en større forståelse. Der er gode eksempler undervejs.

Professionel læring fokuserer på at involvere alle lærere i at udvikle en professionel og organisatorisk tilpasningsekspertise, hvor deres refleksive færdigheder bringer evidens om elevernes resultater sammen med undervisnings- og lederpraksis.

Styrken ved professionel læring

Helen S. Timperley

Oversat af Søren Søgaard

Dafolo

Ledelse for læring

163 sider

Udgivet: 2018

Birte Strandby