Serien Styrk dit barns sprog består af tre små bøger med en kort gennem gang af den sproglige udvikling fra fødsel til 2. klasse. Bøger formår med sine kun 36 sider at beskrive hvert års særlige kendetegn og komme med gode forslag til lege og hverdags aktiviteter som kan støtte tilegnelsen af sprog.

De tre bøger henvender sig til forældre med børn i alderen 0-3 år, 3-6 år og 6-9 år. Den gennemgående opbygning lægger optil, at bøgerne kan tages frem som barnet udvikler sig og vil inspirere til nye og passende aktiviteter.

Bøgernes udgangspunkt er at sproget udvikles gennem barnets samvær med andre. Når forældrene besvarer barnets udspil og sætter ord på handlingerne får barnet mere og mere lyst til at kommunikere. Der lægges vægt på at sprog læres når barnet er aktivt deltagende og derfor skal være en integreret del af samværet i hverdagen.

Med udgangspunkt i en beskrivelse af de særlige kendetegn for hvert leveår gives der konkrete forslag til aktiviteter der stimulerer den sproglige udvikling. Forslagne er let tilgængeligt og konkrete. Udover aktiviteter i forbindelse med hverdags aktiviteter gives der således forslag til alderssvarende sange, musik, lege og bøger.

I alle bøgerne er der ligeledes afsnit om hvad man skal gøre, hvis sproget ikke kommer af sig selv og det særlige ved at vokse op med to sprog. Der gives et indblik i hvilke fagfolk der kan være behjælpelige.

Forfatterne placerer forældrenes daglige kommunikation med barnet som det centrale men påpeger også værdien af tiltag i daginstitution og skole. De belyser, hvordan disse er aktive medspillere. Pjecerne evner på lidt plads at give et indblik i, hvordan sprogvurderinger kan give et indblik i det enkelte barns sproglige formåen og kan medvirke til at der laves tiltag som støtter barnets specifikke behov.

Pjecerne lykkes med at formidle vigtige budskaber om, hvordan forældre i det daglige samvær med deres børn støtter deres sproglige udvikling. Deres begrænsede omfang og overskuelige opbygning gør dem anbefalesværdige til alle forældre til børn i alderen 0-9 år og det er oplagt at have dem fremme til gennemsyn i vuggestuer, børnehaver og skoler.

Forfattere: Lis Klausen og Gry Hodal

36 sider.

Forlag: Dafolo

Udg.: 2011

Anmeldt af Nana Marie Pedersen