Studier i dansk som andetsprog

I 13 studier kommer bogen godt rundt om såvel sprogtilegnelse, forskning på området, kulturundervisning og anvendelige fremgangsmåder, når man står som underviser.