Hvilke danske ord er vanskelige at udtale, når man kommer fra Tyrkiet, og hvordan ser den danske grammatik ud, når man kommer fra ungarsk med 24 kasus!

I 13 studier kommer bogen godt rundt om såvel sprogtilegnelse, forskning på området, kulturundervisning og anvendelige fremgangsmåder, når man står som underviser.

Der er en gennemgang af, hvordan man lærer, og hvorfor det er særligt vanskeligt at opnå modersmålslignende sprogkompetencer efter puberteten – et spørgsmål om genetisk betinget sprogtilegnelse. Ligeledes er det indlysende, at motivation og psykosocial orientering mod det danske samfund stiller flere kognitive ressourcer til rådighed for tilegnelsesopgaven.

En artikel af Jens Norman Jørgensen handler om udtale herunder en præcisering af at udtale både stiller kognitive og fysiologiske krav, og der er også her en kritisk alder for udtaletilegnelse: Det er en kritiseret men ikke udokumenteret teori, at modersmålstilegnelse skal påbegyndes mellem 2 og 13 år for at kunne blive fuldstændig. Samme kapitel afsluttes med en gennemgang af anvendeligt undervisningsmateriale

Tankevækkende er kapitlet Alfabetisering i dansk som andetsprog af Hanne Vedel og Gitte Østergaard Nielsen. Kapitlet redegør for læsningens anatomi og de grundlæggende vanskeligheder der er forbundet med at lære voksne, udenlandske analfabeter at læse og skrive. Her finder man  dokumentationen for, at modersmålsundervisning er en forudsætning for at lære dansk. En kommentar der i øvrigt understøttes af bogens øvrige bidragsydere.

Blandt andet understreger forfatterne, at meget vil være vundet, hvis alfabetiseringen kan finde sted på kursisternes modersmål.

Der er kapitler om læsningens historie, om at lytte, om klasseværelset og om forståelse Desuden har Birgit Henriksen skrevet et spændende kapitel om ordforråd med orientering om forskning, essensen af at kunne et ord herunder dybdeforståelse eksemplificeret ved oversættelse af det danske adjektiv ’høj’, der på engelsk kan blive til tall, loud, high afhængigt af konteksten.

Generelt præsenteres læseren for en bred gennemgang af dagens status på dansk som andetsprog med mange forslag til metode. Eneste mislyd er det afskyelige ord ’lørner’, en kedelig indrømmelse af manglende tilbøjelighed til at oversætte ordet rigtigt.

Redigeret af Anne Holmen og Karen Lund

434 sider

Alfabeta

Udgivet: 2012