High Performance opstår, når du kontinuerligt præsterer bedre end andre, begår færre fejl og overskrider grænserne for det forventelige på trods af alle forhindringer.

Med baggrund i henholdsvis jægerkorps og højskole præsenterer de to forfattere bud på, hvordan holdet kan udvikle sig til et high performance team, et hold hvis medlemmer komplementerer hinanden; som har en stærk evalueringskultur, en fælles forståelse af mål og midler, fælles udholdenhed, og som er i stand til at tilsidesætte egne ambitioner og inddrage personlig ekspertise for at bidrage til det fælles bedste.

Forfatterne fastslår, hvilke egenskaber der er tjenelige for et medlem af et high performance team og har oven i købet gjort det muligt at måle, om et menneske vil kunne gøre sig som teammedlem. Til det formål udregnes en E-faktor:

E-faktor = Vilje x (Talent + Ekspertise + Motivation + Empati)

Som det fremgår af formlen, er E-faktoren en temmelig subjektiv størrelse men vil kunne give et fingerpeg om personen og gruppens niveau.

Flere pointer er illustreret med eksempler fra forfatter Thomas Rathsacks tid som jægersoldat. Her beskrives også det at præstere under pres, og hvordan man kan træne det på hjemmebanen og arbejdspladsen.

Som i andre bøger om nyere ledelseslitteratur gennemgås emner som spejlneuroner, hormonudskillelse såvel som vores stenalderhjerne, der stadigt motiveres af frygt. En del af bogens informationer er set før, og det er ikke helt indlysende, hvad vi skal med en eksemplificering af udtalelser præget af negativ attitude, positiv attitude og jubeloptimisme.

Forfatterne tager afstand til den efterhånden gængse teori, om at 10.000 øvetimer skaber et nyt geni og fastslår, at talent og timing også er vedkommende faktorer.

Bogen er smukt layoutet, og muligvis også skrevet med underholdning for øje. Der er mange gode forslag, selvom nogle af dem godt kan være vanskelige at transponere fra soldatervirkelighed til en virksomhed i provinsen.

Typisk træningsuge for jægerkorpsaspirant: Dag 1: 60 km march med 30 kilo oppakning, Dag 2: 1500 meter havsvømning i uniform, Dag 3: 20 km terrænløb i uniform…

Thomas Rathsack & Rune Wählin Andersen

258 sider

Jyllands-Postens Forlag

Udgivet: 2015