Ti tekster om at tale og lytte og om det der også hører med til mundtligheden: Ansigtsudtryk, hændernes og kroppens bevægelser og samspillet mellem mundtligheden og det nonverbale repertoire.

Professor Hanne Leth Andersen indleder med at fortælle om Det Nationale Center for Fremmesprog der arbejder for at løfte sprogområdet i hele uddannelsespaletten fra folkeskole og gymnasium til erhvervsskoler og universitet. Et problem er, at stadigt færre vælger flere fremmedsprog, og at det for eksempel ikke er muligt at vælge tysk og fransk sammen. De fleste kommuner tilbyder kun tysk og engelsk. Forfatteren foreslår et samarbejde mellem sproglæreruddannelserne, for eksempel fælles moduler og valgfag, der giver de potentielle sproglærere bedre muligheder for fordybelse.

En anden artikel er baseret på et bachelorprojekt: Elevers deltagelse i franskundervisningen. Her er beskrivelse af en undervisning. Lektionen indledes med, at læreren flere gange beder eleverne finde deres pladser. Det tager sin tid, eftersom eleverne dukker op i indtil ti minutter efter lektionens begyndelse. I løbet af undervisningens 45 minutter leverer læreren 103 ytringer, heraf 45 spørgsmål. Eleverne kommer med 54 ytringer, heraf er 23 ikke relateret til undrvisningen. For et fag der er afhængigt af elevernes aktive deltagelse, virker det ikke imponerende. Et problem er det da også, at eleverne forsvinder ind i deres mobiler. I et interview fortæller en elev, at det er fordi det er vanskeligt og kedeligt. Opgaver søges løst ved hjælp af Google Translate. Et løsningsforslag er at inddrage Google Translate i undervisningen, se nærmere på hvilke fejl programmet begår og diskutere konsekvenserne med eleverne.

Google Translate kommer igen i en senere artikel: Autentisk kommunikation og fokus på fagligt ordforråd. Her skal elever fra 6. klasse beskrive deres verden for elever 100 år ud i fremtiden. Opgaven er stillet ud fra en forventning om, at en autentisk kommunikationspartner og et meningsfuldt indhold vil anspore eleven til at udvikle et nuanceret ordforråd. Tesen ser ud til at holde, og smutterne er beskedne, omend texture erstattes af consistency i beskrivelsen af persillesovsen; og det ser ud til at være en farbar vej i sprogundervisningen.

Sprogforum nr. 70 indeholder andre bud på sprog i folkskolen. Der er blandt andet en tekst om anvendelse af spil i undervisningen. Desuden er der boganmeldelser og et kapitel om brugen af opslagstavlen i dagens Danmark. Alt sammen ideer og diskussioner af interesse for sproglæreren, men faktisk kunne man godt have gjort det danske sprog i artiklerne lidt lettere tilgængeligt, så læsningen også kan ske efter en hård dag i skolen.

Sprogforum nr. 70

Tidsskrift for sprog- og kulturpædagogik

Mundtlighed og performativitet

Forfattere: Hanne Leth Andersen, Tina Høegh, Cilla Reebirk, Jan Lindschouw, Mette Stricker-Nielsen, Annette Søndergaard Gregersen, Slobodanka Dimova, Inge Fotel Alfredsen, Søren Hattesen Balle, Lise Østbirk Bencard, Merete Olsen, Eva Strømberg Kiehn, Helle Lykke Nielsen, Karen Risager, Robert Phillipson

84 sider

Roskilde universitetsforlag

Udgivet: Juni 2020

Birte Strandby