Den ubestridte dronning blandt de danske historiske romanforfattere må være Maria Helleberg, der senest har skrevet romanen ”Sommerfugl”, der foregår i Norge i 1494 og frem.

Romanens hovedperson er Ingerd, der er 15 år ved bogens start. Hun vokser op på det rige Bergenhus som datter af lensmanden. Som arving til de største godser i landet, bliver hun matchet med den ældre Nils. De bliver gift, og får et godt og varmt ægteskab. Ingerd bliver mor til fem piger.

Ingerds veninde er Mette Dyre, som bliver gift med Alvssøn. Og dermed er startskuddet på en kompleks og turbulent tid med mange personstridigheder og politiske genvordigheder sat i gang! Danmark, Norge og Sverige danner ramme for den ene intrige og krig efter den anden. Skiftevis er Ingverd tilskuer, og skiftevis inddrages hun og hendes mand qua deres betydningsfulde position, magt og penge.

Kirken spiller en helt central rolle. Både på det personlige plan, hvor troen dyrkes som en integreret del af hverdagen, men i dén grad også politisk. Den katolske kirke er en vigtig medspiller i det politiske spil om magten og pengene. Som tiden går, strømmer der nye vinde ind over Norden. Luthers tanker når også til Norge. Ingerd læser i smug de forbudte tekster, som hun fatter en vis sympati for.

Da den ældre ægtemand dør, udfordres Ingerd for alvor. Hun længes efter kærlighed, men er også bevidst om, at hun spiller en vigtig rolle i en tid, hvor Unionen er i opløsning. Nu er hendes døtre blevet giftemodne. Ingerd må forholde sig til, hvorledes deres ægtefæller agerer i det politiske spil.

Maria Helleberg er kendt for at skrive historiske romaner med afsæt i det faktuelle. Hun blander virkelighed og fantasi, så det bliver levende, og vi kommer helt tæt på vigtige personer og hændelser. Denne beretning er så afgjort fascinerende og man bliver grebet af karakteren Ingerd. Hun er – som mange af Maria Hellebergs kvindeskikkelser – en utrolig stærk kvinde. Her må man spørge sig selv, om hvorvidt det er med afsæt i research, eller snarere skal ses som et udtryk for forfatterens ønske om at skildre hende sådan.

”Sommerfugl” er en detaljerig skildring af den Nordiske historie. Maria Helleberg har en tendens til at gentage ting flere gange, så man som læser trættes og kan miste grebet. Bogen er så rig på personer, konflikter, krige og personstridigheder, at det er svært at bevare overblikket.

Datidens historiske univers er imidlertid fortalt så fint og farverigt, at det fremstår livagtigt. Men det politiske stof, der ellers er nok så interessant, forbliver desværre svært tilgængeligt. Her forpasser Maria Helleberg desværre muligheden for at formidle stoffet med lethed og elegance. ”Sommerfugl” er en betagende fortælling, der kræver noget af sin læser. Bogen har dog også meget at give tilbage til den historieinteresserede! Glæd dig til en skønsom blanding af kærlighed, krig, magthavere, Gud, synd, sorg og smerte.

Sommerfugl

Undertitel: Kamp og kærlighed i reformationstidens Norden

Forfatter: Maria Helleberg

Forlag: Bibelselskabet

568 sider. Indbundet.

Udgivelsesdato: 11. 10. 2018

Anmelder: Nønne Lønne Votborg