Hans Boll-Johansen er vokset op i det sønderjyske som barn i årene før Anden Verdenskrig. Han har derfor fået krig ind under huden. Siden blev han dr.phil. og var ansat på Københavns Universitet som docent i fransk litteratur. Hans Boll-Johansen har tidligere skrevet en række bøger om fransk kultur, men har også skrevet om krigens væsen. I 2015 skrev han erindringsbogen ”Danskerpak og tyskerpak” om at vokse op i Sønderjylland, besættelsestiden og det tyske mindretal.

Nu nærmer vi os 100 året for genforeningen. Hans Boll-Johansens nye bog ”Sønderjyder i krig. En europæisk historie” om Sønderjylland er således højaktuel, om end den ikke udelukkende sætter fokus på genforeningen. Bogens tager afsæt i 1. Verdenskrig og de danske soldater, der blev indkaldt som værnepligtige til den tyske hær, mod deres vilje. Mere end 500 sønderjyder faldt i denne kamp. Hans Boll-Johansen søger at gøre fortællingen vedkommende ved at zoome ind på en ung mand, der efterlod sig en række breve.

Omdrejningspunktet for bogen er således den unge Kresten Andresen. Han var dansksindet, talte dansk men havde dog lært tysk i skolen. Han voksede op ikke langt fra Dybbøl. Krestens onkel var den fremtrædende talsmand for danskheden, H. P. Hansen. Farbroren var forstander på Vinding højskole ved Vejle, hvor Kresten nåede at undervise et års tid, efter at han havde studeret i København.

I bogen rejser Hans Boll-Johansen i fodsporene på Kresten Andresen til felten i Frankrig. Gennem små citater fra Krestens breve og henvisninger til disse, erfarer vi hvordan forholdene var for de tyske soldater. Men Hans Boll-Johansen har også en mission om at gøre os bevidste om krigen på et overordnet plan. Han beretter derfor om, hvordan 1. Verdenskrig stadig kan ses og mærkes i visse små franske byer, som han besøger på sin færd. Det gør stærkt indtryk.

”Sønderjyder i krig. En europæisk historie” er ikke blot en beretning om 1. Verdenskrig og årene der derpå fulgte med genforening – på godt og ondt. Det er også et forsøg på at skildre krigens rolle til alle tider. Derfor søger forfatteren at redegøre for, hvorfor vi mennesker søger krig og ulykke. Det gør han både med historiske nedslag og referencer til litteratur og filosofi – her mærker man tydeligt at forfatteren ikke er historiker, men derimod docent i fransk litteratur. Der er således adskillige referencer til forfattere og værker, der omhandler krig. I bogens sidste del er der også referencer til kunst.

Hans Boll-Johansen inddrager også sine egne erfaringer som sønderjyde, soldat og barn af Anden Verdenskrig. Det er yderst tankevækkende at få så mange forskellige vinkler på krigens væsen og virkning. Vi kommer rundt om alt fra idræt, jagt, tro, seksualitet til disciplin ligesom vi hører om hjemmefronten, hvor kvinderne må tage over.

”Sønderjyder i krig. En europæisk historie” er en interessant og lærerig fortælling om krig og krigshistorie med fokus på Sønderjylland. I modsætning til de typiske historiske gennemgange, er der her redegjort detaljeret for krigens aftryk i vores kulturhistorie. Du kan læse om, hvad store tænkere i vores vestlige civilisation har gjort sig af tanker om krig. Men først og fremmest formår forfatteren at gøre krigen levende og konkret med eksemplet Kresten Andresen. Dét er velvalgt.

Sønderjyder i krig. En europæisk historie

Forfatter: Hans Boll-Johansen

Forlag: Gyldendal

225 sider. Hæftet. Illustreret.  

Udgivelsesdato: 11. 11. 2019

Anmelder: Nønne Lønne Votborg