Vi hører meget om sammenhængskraft for tiden. Det er en anvendt glose, når man vil tale imod indvandring, og det lyder jo indlysende: at vores sammenhængskraft er truet, når homogeniteten er under ombygning. Men der er ikke nogen der har gjort sig den ulejlighed først at definere begrebet sammenhængskraft. Det er det, forfatterne gør med ‘Social sammenhængskraft’. Det er lidt af en øjenåbner, og bogen er af den type bøger, som man ville ønske ens folkevalgte ville læse, før de begyndte at bruge ordet.

Sammenhængskraftbegrebet henviser til forestillingen om, at der findes en kraft, der holder sammen på samfundets forskellige dele. En del teoretikere har bud på, hvad det dækker over:

Toqueville forbinder det med sammenhold, samhørighed og fællesskab, Benedict Andersson taler om det forestillede fællesskab, at nationer er bygget op omkring den moderne forestilling om et sådant fællesskab.

… siden sidste halvdel af det 18. århundrede har nationalismen udfyldt det politiske og eksistentielle tomrum, som religioner, konger og lokale eliter med aftagende magt og indflydelse efterlod etnisk fragmenterede befolkninger i.

Kasper Støvring mener, at sammenhængskraften hænger sammen med tillid, den tillid der jo i flere år har gjort danskerne til det lykkeligste folk i verden, men en fælles entydig definition har vi ikke.

Det samme gælder udtrykket parallelsamfund, der første gang blev bragt ind i den politiske sprogbrug af Mogens Camre i 1998, men siden taget op af Fogh Rasmussen og Løkke Rasmussen i forbindelse med ghettoplaner. Her er det nok så interessant, at der heller ingen præcis definition findes på parallelsamfund, eller en opgørelse over danske parallelsamfund.  Bogen har otte punkter der kan hjælpe med at vurdere, om et område kan være et parallelsamfund, men der er ingen af de ‘mistænkte’ områder eller familier der kan opfylde mere end to til tre af punkterne. Derimod dokumenteres i et andet kapitel, at social ulighed er den største trussel mod den samfundsmæssige tillid.

Bogens hovedmission med at belyse det retoriske hykleri lykkes over al forventning. Et enkelt kapitel om racisme virker mindre relevant i konteksten, men ellers er det bogen der giver vores politikere og debattører et praj om, hvordan man gør retorikken mere ærlig. Og med hensyn til sammenhængskraft og tillid: er det ikke netop det der ser ud til at fungere, når hele Nørrebro vender ryggen til en partileder med fascistiske tilbøjeligheder, som de gjorde det i maj 2019?

Social sammenhængskraft

Begreb og virkelighed

Forfattere: Tina Gudrun Jensen, Garbi Schmidt, Kathrine Vitus, Mikaela V. Freiesleben, Nils Holtug, Karen Fog Olwig

154 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2019

Birte Strandby