De to bøger Skrald og Sociale medier er Fakta Maxi-bøger, det vil sige letlæste fagbøger til børn i 2. – 4. klasse. Ydermere tager de sig af relevante emner og gør en indsats for at engagere de unge læsere.

Skrald

Skrald er blevet et hot emne i disse tider, hvor vi skal passe på vores miljø og vores klima. Det kniber lidt med at råbe de voksne op, derfor er der mange der i stedet forsøger at råbe børnene op, og det viser sig da også at være langt mere effektivt, skal man dømme efter alderssammensætningen i klimademonstrationerne.

Affald er kun en lille del af katastrofen, men ikke desto mindre vigtigt. Bogen rummer en del faktuelle oplysninger, såsom at vi i EU producerer 777 kilo affald pr. person om året. Skrald bliver i dagens Danmark fragtet til forbrændingsanlæg. I gamle dage lå det på lossepladsen, hvor det tiltrak rotter, måger og fluer. Forbrændingsanlæggene er ikke så klamme, men sender også skidt op i luften. I stedet er det praktisk, hvis vi sorterer vores affald og genbruger så meget som muligt, og i det hele taget styrer vores forbrug, så vi ikke genererer så meget affald.

I bogen nævnes skraldere der henter mad fra supermarkedscontainere, og mennesker der forsøger at leve helt uden spild – zero waste. Den voksne pendant til Skrald hedder Affald og fantasi, og den har en del spændende, nye forslag til anvendelsesmuligheder for skrald.

Skrald har gode fotografier, og også et hjerteskærende billede af en fugl, der forsøger at fodre sin sultne unge med et cigaretskod.

Skrald

Frida Bejder Klausen

32 sider

Lix 18

 

Sociale medier

I Sociale medier er der en gennemgang af de sociale medier, Facebook, Instagram, YouTube, Snapchat, herunder hvad de kan bruges til. To milliarder mennesker har en Facebook-profil, og 75 % af alle danskere har en, men de yngre brugere af sociale medier er gået væk fra Facebook og anvender i stedet Instagram og Snapchat.

Bogen handler om aldersgrænser, om influencers, om mobning på sociale medier – og om risikoen for, at det ikke er 11-årige Noah, men måske i virkeligheden 53-årige Søren, man chatter med. Ydermere handler det lidt om, at vennerne på de sociale medier først og fremmest præsenterer det positive og sjove, mens vi ikke hører noget om fiaskoerne. Det er for så vidt ikke sært, vi vil vel helst fremstå som heldige eller lykkelige, men der er en tilbøjelighed til, at opfattelser og billeder bliver lidt skævvredne.

Sociale medier giver en fornuftig fremstilling af, hvad der er vigtigt at vide, når man bevæger sig ud i trængslen. Bogen er let læst og af en fagbog at være relativt interessant.

Sociale medier

Fridag Bejder Klausen

33 sider

Lix 20

Straarup & Co

Udgivet: 2019

Birte Strandby