Gode læseegenskaber er nærmest en livsbetingelse i dagens samfund, og især er det vigtigt at komme godt fra start og få automatiseret processen, så man er en habil læser tidligt og ikke skal kæmpe med at læse tekstopgaven i matematik senere i skolegangen, men i stedet kan koncentrere sig om matematikken.

Sikker læsestart kan hjælpe de nye læsere godt i gang og sikre dem automatiseret læsning i løbet af 1. klasse. Der tages udgangspunkt i syv hensyn: bogstavkendskab, eleven skal gøres bevidst om, hvad han/hun skal opnå, og hvorfor det er bedre at lære bogstavlyden korrekt end at lære at gætte ord, elevens første bøger skal opfylde krav om lydrethed, og må kun gradvist blive sværere. Det fjerde hensyn er, at der læses gentagent i begyndelsen, teksterne skal være korte men læses flere gange. De sidste tre hensyn handler om, at eleven skal læse højt – for at få lyden med – at der skal læses en halv time hver dag, og sidst at eleven selv registrerer sin daglige læsning.

Angiveligt skal man læse 5 – 6.000 timer for at blive en funktionel læser, det vil sige ca. 500 timer årligt til og med 10. klasse. Derfor er en halv times daglig læsning en basal del af læseprogrammet. Den halve time skal foregå hjemme, og det kræver derfor, at skolen har et godt samarbejde med forældrene. Det er læreren der forklarer forældre og elev om formål og forventninger og støtter opbygningen af læsevanerne i begyndelsen.

Teksterne skal være tilpasset deres unge publikum, det vil sige, de skal holde sig til et velkendt ordforråd og må ikke benytte ord som ikke findes i begynderlæserens talesprog. Eleven skal læse højt og læser gentagent. Når eleven når frem til en nogenlunde flydende 3. gennemlæsning, kan fokus skifte fra afkodning til forståelse.

Bogen leverer et  program for hele skoleåret samt forslag til evaluering og valg af tekster. Det er lidt påfaldende, at det tudsegamle ‘Søren og Mette’ stadigt synes at være et af de bedste læsesystemer. I programmet gøres der meget ud af at tage sig særligt af de svage elever, og det er fint; men kan alle børn lære at læse i løbet af 1. klasse? Der kan være stor forskel på modenhed hos børnene, og det er ikke så usædvanligt, at nogle børn først kommer rigtigt i gang med læsningen i 2. – 3. klasse. Skal man ikke afvente den fornødne modenhed?

Sikker læsestart

Et differentieret læseprogram til effektiv automatisering

173 sider

Pernille Frost

Akademisk Forlag, Lyst og læring

Udgivet: 2020

Birte Strandby