Lederrollen bliver stadigt mere kompleks. Tidligere skelnede man mellem den autoritære, den demokratiske leder og laissez faire-lederen. I en årrække så det ud til, at den demokratiske leder havde vundet slaget, men nu er der fornyede krav til om ikke autoritet så i hvert fald til en dominerende aktiv indsats i stort set enhver sammenhæng.

En case i bogen handler om et par der arbejder tæt sammen om et projekt. De er flyttet på samme kontor, og forholdet udvikler sig. Nu skulle man jo tro, at hvis to kolleger har et seksuelt forhold, så ville det være deres egen sag. Men det er ifølge forfatterne ikke tilfældet. Tværtimod forventes lederen at gribe ind og flytte dem til hver sit kontor umiddelbart efter projektets afslutning – for at undgå at den tomhed der afløser det intense projekt ikke udfyldes af andre, arbejdspladsen uvedkommende handlinger og følelser.

I kapitlet om ambitioner støder vi på begrebet Dunning-Kruger-syndrom, der i al korthed går ud på, at inkompetente personer kan være ude af stand til at indse, at de er inkompetente, og at alle mennesker har områder, hvor de er inkompetente uden at kunne indse, at de er det. Også her bør lederen gribe ind og informere den ambitiøse med det interessante syndrom om tingenes rette tilstand, så vedkommende koncentrerer sig om sine opgaver fremfor om en umulig karriere. Men ambitioner kan bruges til mange ting, og virksomheden lever også af menneskers ambitioner. Nogen skal støttes og andre punkteres.

Basalt har forfatterne megen god viden om, hvordan spændingen mellem individets behov og organisationens behov balanceres, så individet kan bidrage til organisationen, og organisationen støtte individets udvikling. Organisationen har krav til faglighed, tilstedeværelse, arbejdsdeling og mødetid, og der er hierarkier, overenskomster kvalitetssikringssystemer der hjælper medarbejderen til at finde sin plads. Det samme kan man sige om sladder. Sladder har en socialt regulerende funktion, og del i sladderen betyder del i en kollektiv fortolkning af personer og fænomener, ligesom det at videregive sladder er udtryk for tillid.

Sex, sladder og stress har velunderbygget information til lederen og til organisationen, gode, genkendelige cases og et vist underholdningsniveau.

Sex, sladder og stress

Jacob Alsted og Ditte Haslund

i organisationer

163 sider

Samfundslitteratur

Udgivet: 2016

Birte Strandby