Biografi om en af Danmarks livstidsfanger, Seth Sethsen, der er indsat for mord.

Biografien kommer vidt omkring. Der er livshistorien om den langfingrede dreng, der ryger ud af skolen efter syvende klasse og har gang i indbrud, hash og LSD. Mordet er nøje beskrevet, der er en diskussion af muligheden for at rehabilitere livstidsfanger, og der er uventet en udlægning af Velikovskys bevisførelse for en kollision mellem jorden og Mars.

For læseren rummer biografien ikke mange svar. Hvordan kan en almindelig – Sethsen bruger selv udtrykket god – barndom føre direkte ud i tyveri og stofmisbrug, så han før sin 30 års fødselsdag har tilbragt 11,5 år i fængsel? Og efterfølgende yderligere tragisk har begået et meningsløst mord på en uskyldig mand under uheldige og mærkelige omstændigheder. Sethsens egen teori er, at alt er forudbestemt og derfor ufravigeligt.

Historien fortælles fra forskellige synsvinkler, oftest Thomas Jensens og Sethsens. Det fremgår ikke helt klart, hvad der kørte en barndom og en udvikling af sporet, men det kunne have været interessant at høre mere om bevæggrunde. I stedet er der en summarisk gennemgang af Sethsens liv, og der er glimt fra adskillige fængsler: Herstedvester, Vridsløselille, Nyborg, og man får et bredt indtryk af livet indenfor murene – der hvor man altid kan skaffe stoffer.

Billedet af landets fængselsvæsen burde være oplæg til debat. Fra 1980 til 2000 blev gennemsnitligt en person om året idømt livsvarigt fængsel, og som advokat Bjørn Elmquist udtaler i bogen, er det tiden at få afklaret, hvad man forventer, et fængselsophold skal bruges til: Handler det om straf, rehabilitering, almindelig retssikkerhed?

Thomas Jensen og Seth Sethsen

204 sider

Bogkompagniet

Udgivet: 2014

Birte Strandby