Adskillige bøger har behandlet den hypersensitive kvinde, og nu er her endelig en bog til og om den hypersensitive mand. Karakteristika, risici og guide til den hypersensitive mand er ikke så meget anderledes end de risici og hjælpemuligheder, som kvinden har brug for. Men det lykkes forfatteren at vende hypersensiviteten til styrker, hvorefter denne nye, moderne stærke mand blot skal tilføres nogle enkle værktøjer, så er han fuldt og helt i stand til at passe på sig selv. Væk med offermentaliteten. Hvoraf man kan udlede, at offermentalitet er genetisk bestemt.

At være hypersensitiv betyder blandt andet, at nervesystemet er anderledes og mere fintfølende end hos de fleste andre. Man er mere nærtagende, følsom, ser flere nuancer og løber en risiko for at blive overstimuleret. Ydermere bearbejder man sanseindtryk mere detaljeret end gennemsnittet, og talentet for empati er så kraftigt, at det kan være vanskeligt at skelne mellem egne og andres følelser.

Bogen gennemgår de problemer der er forbundet med at være sansestærk, og relevante værktøjer til  hvordan man foregriber frustrationerne beskrives. Eksempelvis kan den sansestærke blive overstimuleret i forbindelse med samtaler med mennesker der taler meget, eller hvis der er mange lyde på samme tid. Den sansestærke skal også gennem nogle erkendelser om, hvad han kan og ikke kan. For eksempel er han ikke god til småsnak, og det lyder heller ikke som om den sansestærke har en fremtid som balløve.

Sansestærk fungerer omtrent som de fleste selvhjælpsbøger. Først en afklaring af tilstanden, dernæst en gennemgang af de medfølgende problemer og slutteligt en værktøjskasse, der kan hjælpe en til at undgå eller reducere problemerne..

Bogen er let skrevet og let at følge. Der er afsat sider til egne notater. Skulle man beklage noget, er det måske, at der er ganske mange banaliteter undervejs: Der er jobs der passer bedre til dig end andre. Der er chefer der passer bedre til dig end andre – og så nævnes i øvrigt karaktertræk, som de færreste af os har lyst til at møde hos chefen.

Sansestærk

Den ny tids mand

Per Nørbo

222 sider

Sansestærk

Udgivet: 2021

Birte Strandby