Journalist Sanne Gram Fadel debuterede i 2016 med bogen ”Farvel, mit Syrien: fortællinger om krig og flugt”. Nu tager hun os atter med til Mellemøsten, hvor hun skildrer kvindelivet i nabolandet Irak i bogen ”Salon Bagdad: Sådan er livet, Habibti” med undertitlen ”Portrætter af kvindeliv i Irak”. Begge bøger handler om at lade læseren se historien gennem menneskeskæbner. Det er vel at mærke rigtige, levende mennesker, der findes i virkeligheden som forfatteren har mødt og talt med.

Udgangspunktet for ”Salon Bagdad: Sådan er livet, Habibti” er en skønhedssalon i et af Bagdads finere kvarterer. Her arbejder der hovedsageligt kvinder. Salonen besøges af kvinder, der her har et slags helle, hvor de kan tale om hvad som helst. Sanne Gram Fadel har talt med salonens ejer, de ansatte og kunderne, så hun derigennem kan portrættere Irak, som det er at leve i. Beretningerne kredser i sagens natur meget om det, at være kvinde i Irak, de vilkår man lever under og hvordan kvinderne har oplevet den historiske udvikling.

I bogens efterskrift beskriver Sanne Gram Fadel bogens tilblivelse og de præmisser, den er blevet til ud fra. Bogen må vel betegnes som en journalistisk genfortælling, idet historierne er fortalt af de medvirkende og derpå skrevet ned af Sanne Gram Fadel. Hun mødte kvinderne i skønhedsklinikken i 2018, og har frem til bogens deadline været i mailkontakt med dem.

Bogen består af 25 kapitler, hvor læseren får vidt forskellige vinkler på livet i Irak. Kapitlerne er korte afsluttede fortællinger, der tager udgangspunkt i forskellige kvindeskæbner og tematikker. Nogle af kapitlerne er der dog et opfølgende kapitel til senere i bogen. Alle fortællinger tager deres udspring fra skønhedssalonen, der er ejet af Madam Huda. Vi hører om Madam Huda i et af de første kapitler og vender retur til hende igen senere. Første kapitel er en introduktion til skønhedsklinikken, dens personale og kulturen omkring at gå på skønhedsklinik. Derpå følger et kapitel, der fortæller os om Bagdad, byens historie, Saddam Hussein og den amerikansk ledede invasion i 2003. Der fortælles også kort om terrorangrebet i 2009.

Hoveddelen af ”Salon Bagdad: Sådan er livet, Habibti” er beretninger om kvindeskæbner i Irak. Det er lige fra klinikkens kunder med penge til medarbejdernes egne liv, der fortælles om. På klinikken arbejder Sjasja, Roya, Marwa og Denise, der er fra Libanon. Klinikken har også to mandlige frisører, Iyad og Hadi, da frisørgerningen opfattes som et mandejob i store dele af Mellemøsten. Til at klare stedets praktiske gøremål har man Umn Muhammed fra Kairo ansat.

Fortællingerne fra skønhedsklinikken og tilværelsen i Bagdad er meget forskelligartede alt efter kvindernes baggrund. De afdækker store forskelle i levevilkår og der stilles også spørgsmålstegn ved, om den almindelige beboer i Bagdad har fået det bedre efter Saddam blev fjernet fra magten. Ligeledes afdækker bogen, at kvindens selvbestemmelse forsat har trange kår i Irak i flertallet af kredse. Vi læser om arrangerede ægteskaber, umyndige piger der bliver gift og vold i ægteskabet, som det er svært at komme ud af pga. kvindens ringe retssikkerhed og dårlige økonomiske stilling. At være kone nummer to er forsat udbredt, og dét kan opleves vidt forskelligt for den enkelte kvinde, sådan som bogen illustrerer. Mister man sin mand, er livet som enke også kompliceret, da man ikke kan bo alene med sin ære i behold.

Troen og traditionerne er på en gang både definerende og utrolig tyngende for kvinderne, men de bidrager også positivt. At udviklingen samtidig medfører en stadig større kontrast til det velkendte, betyder at der uvilkårligt opstår konflikter. Den vestlige påvirkning, mode, et nyt kvindesyn, sociale medier og meget andet står i skærende kontrast til det konservative Irak.

Sanne Gram Fadel har forfattet en lærerig og vedkommende beretning om kvindeliv i Bagdad. ”Salon Bagdad: Sådan er livet, Habibti” er en indsigtsfuld og fascinerende fortælling om livet som kvinde i Irak på godt og ondt. Det er oftest barskt og brutalt, men der trænger også fine striber af lys ind i kvindernes beretninger. Eftersom forfatteren både har interviewet skønhedssalonens ansatte og kunder, får vi et ret nuanceret indblik i hvor forskelligt kvinder i Irak lever, ligesom der også er medtaget fortællinger om et par kvinder, der kommer fra andre lande og arbejder på visum. Bogen veksler mellem at fortælle om kvindernes hverdagsliv og deres drøm om kærlighed ,og at Sanne Gram Fadel derpå indfletter nogle mindre passager, hvori hun beretter om landets historie, kultur, traditioner og politik. Samlet set giver bogen et særdeles fint indblik i det, at være kvinde i Irak. Det er på alle måder medrivende at få lov at kigge med under sløret på Salon Bagdads kvinder!

Salon Bagdad

Sådan er livet, Habibti

Portrætter af kvindeliv i Irak

Forfatter: Sanne Gram Fadel

Forlag: Gyldendal

261 sider. Hæftet

Udgivelsesdato: 18. 9. 2020

Anmelder: Nønne Lønne Votborg