Ethvert legitimt, pædagogisk ideal vil fremmes ved, at eleverne er aktivt engagerede.

Det skriver Hans Henrik Knoop i forordet, og hvem kan være uenig i det? Knoop sammenligner også mål i fodbold med læringsmål i skolen. Hvorfor er det første så meget mere aktiverende end det andet? Og her spørger Knoop retorisk, om det kan skyldes, at fodboldmål er noget man forstår og tror på, mens læringsmålene for mange er ret uskarpe og ikke nødvendigvis forbundet med nogen forventningens glæde.

Hermed er vi ovre i essensen i Rubrics, der omfatter en klar fremstilling af mål, så eleverne kan vælge dem til og tage ansvaret for egne valg. Det sidste er vigtigt, fordi muligheden for selv at vælge sit mål, øger muligheden for at komme i flow, og det harmonerer smukt med den positive psykologis empiri for, at vi får flere ideer og bliver mere kreative, hvis vores positive emotioner dominerer.

I sin opbygning minder rubricen om taksonomierne, især solo-taksonomien der kan vise eleven på hvilket niveau han/hun befinder sig, og hvad eleven skal mestre for at komme videre.

... rubrics … gør lærerens forventninger til de studerendes resultater synlige for de studerende og viser dem, hvad de konkret skal gøre for at leve op til forventningerne

Rubrics indeholder mange, glimrende eksempler på opbygningen af en rubric inden for emner som dansk, naturfag, matematik, der er rubrics med vægt på klassens sociale funktion, og der er rubrics til forskellige klassetrin. De involverede elever har udtrykt tilfredshed med de beskrevne forløb og med, at de hele tiden har vidst, hvad de skulle lave. Lærerne har tilsvarende været glade for den læring der synligt har fundet sted.

Ved udformningen er det vigtigt, at målene er klare, og Gibson anbefaler, at rubricen også fremstår som æstetisk tiltrækkende, når den hænges op i klassen. Rubricen skal rumme udfordringer til både de svageste og de dygtigste elever, og de skal omfatte såvel færdighedsmål som forståelsesmål. I arbejdet med Rubrics lægges desuden vægt på samarbejde, ligesom feedback og evaluering er afgørende elementer.

Rubrics giver indtryk af at kunne bibringe eleverne en væsentlig motivation, men man kan overveje, om læreren har den nødvendige tid til rådighed til udarbejdelse af rubricen og til gennemførsel af forløbet, der i den foreliggende udgave inddeler klassen i fire grupper med hver sit behov for lærervejledning.

Kirsten Maack Gibson

Rubrics

Undervisning med forståelse som mål

Forord af Hans Henrik Knoop

151 sider

Mindspace

Udgivet: 2017

Birte Strandby