Måske har de fleste styr på, hvornår og hvordan optakten til Hitlers karriere og 2. verdenskrig egentligt fandt sted. Ellers er Retssagen mod Adolf Hitler et godt sted at begynde.

På baggrund af særdeles grundige undersøgelser stykker David King et præcist handlingsforløb sammen. Det omfatter kuppet, der indledes i Bürgerbräukeller den 8. november 1923. Her holder den bayerske generalstatskommissær Kahr et stormøde. Hitler, general Ludendorff og Göring samt andre nationalsocialister stormer mødet og sætter Kahr, generalløjtnant von Lossow og politioberst von Seißer stævne i et baglokale. De tre herrer presses til at erklære sig som tilhængere af Hitlers magtovertagelse, men modarbejder senere nazisterne, og det er en af årsagerne til, at kuppet ikke lykkes.

Hitler gemmer sig efter det mislykkede kup der ender med at blive et blodbad, men bliver arresteret, og da han først kommer i retten skruer han helt op for de retoriske talenter, og han støttes i øvrigt af den højrenationale retsformand.

Det er klart, at jeg er mindre interesseret i at blive frikendt af Dem [retten] end i at blive renset i mine kammeraters øjne! (Adolf Hitler)

Hitler idømmes fængselsstraf, men den bliver kort, og han benytter tiden til at skrive Mein Kampf.

Det var den retssag, der burde have stoppet Hitler, men i stedet gav den ham vind i sejlene. Han ville ‘slå på tromme’ for det tyske folk og stoppe marxismen, og ude i gaderne fik han stadigt flere tilhængere. Enkelte røster undrer sig over karikaturen der gør karriere, men Hitler fanger masserne, de skuffede, modstanderne af Versailles-traktaten og middelklassen der kæmpede med hyperinflationen.

Der ligger et enestående stykke research bag Retssagen mod Adolf Hitler, og den går så vidt som til at omtale den mentale og fysiske tilstand hos de medvirkende – og oven i købet Hitlers morgenmad dagen efter kuppet. Mest interessant er naturligvis retssagen der griber retorikken, stemningen og magtpositionerne i salen. Hitler er citeret flere steder, men måske kunne det have været nok så spændende at se selve talerne. Desuden mangler man lidt et personregister. Der er mange aktører, og skønt udførligt præsenterede kan det knibe med at holde styr på dem.

Trods de meget detaljerede udredninger bliver beretningen aldrig kedelig, men rummer derimod et underholdende indslag om Bürgerbräus direktør, der efterfølgende sendte en regning på 11.344.000.000.000 mark til det ulovliggjorte nazistparti for skaderne på sin beværtning. Der er også en gennemgang af Kahr, von Lossow og von Seißers ‘modkup’, og hvordan det lykkes kaptajn Cantzler at låse 400 mand fra Bund Oberland inde, så de ikke som en del af Hitlers kupplaner kunne bemægtige sig hovedbanegården i München.

Herefter forstår man lidt bedre Hitlers fremgang i det trætte Tyskland.

Retssagen mod Adolf Hitler

Ølstuekuppet og det nazistiske Tysklands fremmarch

David King

Oversat af Morten Visby og Juliane Wammen

480 sider

Gyldendal

Udgivet: Juni 2019

Birte Strandby