20 meget forskellige taler fra RetorikMagasinet her ledsaget af analyse, fortolkning og diskussion. De første er Barack Obama og Mitt Romneys taler i foråret 2012 forud for præsidentvalget. Talerne er ikke specielt konkrete, men har blandt andet til formål at skabe afstand til modparten. Dette gør Romney ved at afslutte sin tale med kommentarer om de uindfriede håb og drømme, som Obama havde luftet ved præsidentvalget fire år tidligere. Forfatternes kommentarer afslører dog ikke, om denne jævnlige nedgøren af modkandidater har nogen positiv effekt for taleren.

En del af talerne er politiske. Således er der dronning Elisabeth den førstes tale til tropperne ved Tilbury i 1558, umiddelbart før englænderne sendte Den spanske Armada til tælling – kendt for vendingen: … jeg har en kvindes svage og hjælpeløse legeme, men jeg har hjerte og mandsmod som en konge …

I flere af talerne bruges gode metaforer, varieret gentagelse og en del andre stilfigurer, og nogle taler har en forbilledlig opbygning som det er tilfældet ved ’katastrofetaler’, såsom den norske statsminister Jens Stoltenbergs tale til den norske befolkning efter massakren på Utøya og Anders Fogh Rasmussens nytårstale 2005 kort efter tsunamien i Asien.

John Cleese leverer en ekstraordinær tale ved mindehøjtideligheden for Monthy Python-kollegaen, Graham Chapman. Det er en tale, der i sit ordvalg rammer ind i en del tabuer, og der er anvendt gloser som man i de fleste forbindelser vil betragte som stødende, men som John Cleese selv siger, så ville Graham Chapman have værdsat de chokerende bemærkninger.

Der er også en tale af Saddam Husseins, anderledes i sin anvendelse af dramatiske vendinger, og der udpluk fra rapperen Niarn, ligesom Ritt Bjerregaard og Ruth Evensens taler i forbindelse med nedrivningen af Ungdomshuset debatteres. Samlet er der mange udmærkede eksempler på interessant retorik og på nuancerne inden for overtalelse, begravelsestale og takketale.

155 sider

Retorikforlaget

Udgivet: 2012