En lille bog om filosoffen og matematikeren Descartes og hans værk om geometri, La Géométrie. En af de centrale idéer i La Géométrie er oversættelsen mellem geometriske konstruktionsproblemer og algebraisk ligningsløsning. 

Værket er med som appendiks i bogen i filologisk oversættelse. Desuden er der en moderne oversættelse af La Géométrie, og der er et kapitel om Descartes, hans liv og levned, et kapitel om La Géométrie i matematikhistorisk belysning og slutteligt er der eksempler på løsning af Pappos’ problem med geometrisk sted.

Descartes var inspireret af Euklid og af Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, og med den inspiration er det lykkedes for Descartes at omsætte geometri til en slags aritmetik og algebra, det vil sige omsætte geometriske former til algebraiske ligninger. 

Ved at indføre en enhedslængde er det muligt at oversætte de almindelige regneregler til geometriske konstruktioner. Med geometriske figurer viser Descartes, hvordan addition, subtraktion, multiplikation, division, kvadratrodsuddragning og andengradsligningen kan løses. 

Desuden forbedrede Descartes samtidigt notationen, så man ikke længere behøvede at sørge for, at alle størrelse i additionen (eller subtraktionen) havde samme dimensioner.

Der er mange kommentarer undervejs blandt andet til Descartes’ egen notation. Eksempelvis skriver han ‘kvadratets kvadrat’ for fjerde potens og ‘kvadratet på kube’ på sjette potens. Også kubikrod og potens skrives anderledes, og hvis man ikke er meget inde i sin geometri, bliver notationen ikke det eneste problem til trods for de omhyggelige forklaringer.

Descartes’ historie og Descartes’ geometri i matematikhistorisk belysning er interessant læsning og kan læses uden særlige forudsætninger. På den anden side inspirerer værket til at lære mere om algebra.

René Descartes og hans Geometri

med en oversættelse af 1. bind

Karen Thorsen, Henrik Kragh Sørensen, Knud Erik Sørensen

65 sider

Steno Museets Venner

Udgivet: 2018

Birte Strandby