En ny klasse er ved at vokse frem i vores hurtigkørende samfund med den fleksible arbejdsstyrke. Fleksibiliteten har nemlig en pris både for samfundet som helhed og for alle de mennesker der ikke længere kan forvente at få det der i gamle dage hed en fast stilling, men i stedet må klare sig eller næsten-ikke-klare-sig med løsarbejde, vikariater, stillinger uden hverken sikkerhed eller mulighed for forfremmelse. Mennesker med en prekær tilværelse: prekariatet.

Det er denne voksende gruppe – halvdelen af den arbejdende befolkning i Sydkorea, i Spanien er det også halvdelen, i Danmark en fjerdedel – der beskrives i Prekariatet, og her beskrives også, hvad det gør for tillid og sammenhængskraft i et samfund, at en stor del af befolkningen lever uden sikkerhedsnet. Tallene kan forbavse, kan det virkeligt passe, at halvdelen af den spanske arbejdskraft tilhører prekariatet? I den forbindelse skriver forfatteren, at mængden af deltidsjob gør det vanskeligt at gennemskue arbejdsløshedsstatistikkerne. Hvis vi tror, at vi nærmer os fuld beskæftigelse, så er det fordi der er noget, vi har overset.

Guy Standing definerer prekariatet ved at liste syv borgerrettigheder i forbindelse med arbejdsmarkedet, som prekariatet ikke har. Det handler ikke kun om indtægt, men også om sikkerhed, identitet, muligheden for udvikling og forfremmelse og den manglende repræsentation, for prekariatet har ingen fagforeninger. Men fagforeninger har i visse tilfælde bidraget til prekariatet. I Tyskland hvor et opsigelsesvarsel kan være på op til atten måneder, er det oplagt at kigge på vikarløsninger og/eller outsourcing.

De nye økonomier i Kina og Indien såvel som krisen i 2008 er medvirkende til, at prekariatet er blevet så stort. USA mistede eksempelvis 8,5 millioner jobs under krisen, og en fjerdedel af dem kommer ikke igen. Krisen øgede også virksomhedernes behov for større fleksibilitet, og det betød at arbejdskraften i højere grad blev hentet ind som vikarer og projektarbejdere. I Danmark gør man meget ud af relevante studiejobs, og masser af virksomheder og offentlige institutioner har studentermedhjælpere og praktikanter, der varetager opgaver der ikke skaber direkte værdi for virksomheden. Adskillige lande opererer med løntilskud og baner dermed vejen for nye medlemmer af prekariatet.

Standing anbefaler, at prekariatet får samme rettigheder som andre, samme sikkerhed og ret til identitet. Borgerløn, migranter og højrefløjens fortsatte vækstbegejstring tages også under behandling, og Standing er ikke tilbageholdende med kritikken som også sagtens kan omfatte danske forhold.

Prekariatet er kontant skrevet, slagfærdig i sin argumentation og burde være pligtlæsning for alle med indflydelse på arbejdsmarkedet.

Prekariatet

Guy Standing

Oversat af Lotte Follin

358 sider

Informations Forlag

Udgivet: 2017

Birte Strandby