Positiv psykologi er en lille informationsbombe, om hvordan man flytter sin synsvinkel, og går væk fra at betragte psykologi som en nødtvungen reparation af noget der er gået i stykker og i stedet går over til at se på forebygningsmulighederne ved positiv psykologi. Der er noget modsætningsfyldt ved, at 90 % af sundhedstjenestens midler bliver brugt på reparationer, når enhver ved at forebyggelse klart er at foretrække.

Ifølge World Database of Happiness, hvor Danmark jævnligt topper, lever mennesket lykkeligst i økonomiske veludviklede og politisk velstyrede samfund, der tillader borgerne store frihedsgrader. Den modsatte tese er, at utryghed gør os konforme, ukreative og bremser udviklingen.

Men flere andre karakteristika gør sig gældende for det lykkelige individ eksempelvis den spontane tendens til vækst, aktivitet, bevægelse, foretagsomhed. Det lyder logisk, og det er her skolen kommer ind i billedet, for positiv vækst kræver gode processer, og målet skal være tilgængeligt – ikke en øvelse i at støde panden mod muren, en træning i hjælpeløshed.

Ikke overraskende er vedligeholdelse af kroppen en betingelse for velvære, søvn nok, god kost – og motion for som vi ved, så er aktivitet sundere end passivitet, og her kan læreren/forældrene/skolen med fordel overveje, hvordan man tackler kedsomhed hos barnet.

Som andre af tidens teoretikere fremhæver Knoop værdien af mindfulness, kunsten at leve i nuet; ligesom betydningen af flow og menneskets beklagelige arv fra forfædrene med at huske dårlige oplevelser bedre end gode vendes.

Slutteligt er eksempler på, hvordan positiv psykologi anvendes, hvordan man kan trække det positive frem i sin hverdag, opnå flow og koncentrere sig om det vigtige.

Positiv psykologi

Hans Henrik Knoop

Tænkepauser

60 sider

Aarhus Universitetsforlag

Udgivet: 2014

Birte Strandby